Μεγάλες χαμένες των αλλαγών στα όρια ηλικίας είναι οι μητέρες ανηλίκων, ενώ στο Δημόσιο επηρεάζονται υπό προϋποθέσεις άνδρες με ανήλικα παιδιά και τρίτεκνοι.

μητέρες ανηλίκων

Σε πρώτη φάση σύμφωνα με το ethnos.gr η αύξηση των ορίων φτάνει μάξιμουμ τα 6 έτη και τους 9 μήνες, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε επιβάρυνση έως και 17 έτη.

Με βάση τη νομοθεσία σε όσα Ταμεία ισχύει ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης διασώζονται οι μητέρες που πληρούν δύο προϋποθέσεις:

• Είχαν πιάσει μέχρι το τέλος του 2012 τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης με ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου.

• Πρόλαβαν μέχρι την εφαρμογή του νέου νόμου (δηλαδή έως τις 18 Αυγούστου του 2015) να συμπληρώσουν και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.

Οι βασικές αλλαγές που έρχονται την επόμενη χρονιά -σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου, Διονύση Ρίζο- είναι οι εξής:

Δημόσιο και Ταμεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Οι μητέρες που συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το 2012, αλλά δεν πρόλαβαν να πιάσουν μέχρι την ψήφιση του νόμου το όριο θα επιβαρυνθούν από 3 έτη μέχρι 6 έτη και 9 μήνες.

Οι ανατροπές αγγίζουν και άνδρες με ανήλικα τέκνα στο Δημόσιο που είχαν 25ετία τη διετία 2011-2012, αλλά δεν συμπλήρωσαν εγκαίρως το όριο. Ενδεικτικά δημοσιεύονται τα εξής παραδείγματα:

• Μητέρα ανηλίκου, δημοτική υπάλληλος με 25ετία το 2010 συμπληρώνει το 50ό έτος της ηλικίας της το 2016. Πλέον θα μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.

• Τρίτεκνος δημόσιος υπάλληλος με το παλαιό καθεστώς είχε θεμελιώσει δικαίωμα με 25ετία το 2011 για τα 52. Με δεδομένο ότι γίνεται 52 την επόμενη χρονιά, θα μπορεί να αποχωρήσει στην ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.

• Πατέρας ανηλίκου είχε 25ετία το 2012, ωστόσο πιάνει το όριο των 55 ετών το 2016. Θα πρέπει να κάνει υπομονή μέχρι τα 58 για να βγει στη σύνταξη.

• Μητέρα στο ΤΑΠ-ΟΤΕ είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα απαιτούμενα 25 έτη για να αποχωρήσει -σύμφωνα με το παλαιό σύστημα- με πλήρη σύνταξη στα 50. Με δεδομένο ότι γίνεται 50 το 2016, θα εγκλωβιστεί μέχρι να συμπληρώσει 56 έτη και 9 μήνες.

IKA
Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων με το παλαιό καθεστώς μπορούσαν να αποχωρήσουν ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης 5.500 ημερών από τα 50 έως τα 55 με μειωμένη σύνταξη ή από τα 55 έως τα 60 με πλήρη σύνταξη.

Αν δεν έχουν πιάσει αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά συμπληρώνουν το 2016 τα «παλαιά όρια», θα επηρεαστούν από τις αλλαγές. Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας για τη μειωμένη σύνταξη θα αυξηθεί από 3 έτη έως 6 έτη και 9 μήνες και για την πλήρη σύνταξη από 1 έτος και 9 μήνες μέχρι 3 έτη, ανάλογα με την περίπτωση.

Οσες ασφαλισμένες έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για τη λήψη πρόωρης σύνταξης εξακολουθούν να μπορούν να λάβουν τη μειωμένη, πλην όμως θα δουν την ποινή να αυξάνεται, καθώς απομακρύνεται το όριο ηλικίας για την πλήρη.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ μητέρα είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα για να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 55 (ηλικία που θα συμπληρώσει το 2016). Η συγκεκριμένη υπάλληλος θα μπορεί να αποχωρήσει πλέον στα 58 της, επιβαρυνόμενη με επιπλέον 3 έτη.

Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για τις ασφαλισμένες στα ειδικά Ταμεία, που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με καθεστώς ΙΚΑ. Ενδεικτικά δημοσιεύονται δύο παραδείγματα:

• Μητέρα στο ΤΑΠ-ΟΤΕ είχε συμπληρώσει μέχρι το 2011 τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα για να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 57. Ωστόσο πιάνει το όριο ηλικίας το 2016. Η συγκεκριμένη υπάλληλος θα μπορεί να αποχωρήσει πλέον σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

• Μητέρα ΤΣΠ-ΕΤΕ είχε συμπληρώσει μέχρι το 2012 τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα και είχε ανηλικότητα τέκνου, ώστε να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 60. Πιάνει το όριο ηλικίας το 2016, με αποτέλεσμα να «εγκλωβίζεται» μέχρι να γίνει 61 ετών και 9 μηνών, ώστε να βγει με πλήρη σύνταξη.

Ταμείο Νομικών
Και στην περίπτωση αυτήν επηρεάζονται οι μητέρες αν δεν πρόλαβαν να πιάσουν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας (που κυμαίνεται από τα 50 έως τα 58 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης). Εφόσον το όριο αυτό συμπληρώνεται το 2016, η επιβάρυνση θα είναι από 2 έτη και 3 μήνες μέχρι 6 έτη και 9 μήνες ανάλογα με την περίπτωση.

Για παράδειγμα, δικηγόρος μητέρα ανηλίκου είχε θεμελιώσει δικαίωμα με 22 έτη και 6 μήνες το 2012 και με το παλαιό καθεστώς μπορούσε να αποχωρήσει στην ηλικία των 58 ετών. Ωστόσο συμπληρώνει το όριο ηλικίας μέσα στο 2016. Με τα νέα όρια ηλικίας θα μπορεί να αποχωρήσει στην ηλικία των 60 ετών και 3 μηνών.

Δημόσιο:
Η έξοδος με 25 χρόνια συνδέεται άμεσα με το όριο ηλικίας

Στο «στόχαστρο» των αλλαγών βρίσκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν προλάβει να συμπληρώσουν 25ετία μέχρι το τέλος του 2012, αλλά όχι το όριο ηλικίας. Από την ψήφιση του νόμου τον Αύγουστο και μετά, η έξοδος συνδέεται με το όριο ηλικίας, κάτι που αλλάζει εκ βάθρων το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής για τη μειωμένη σύνταξη:

• Με 25ετία το 2010 με το παλαιό καθεστώς οι γυναίκες αποχωρούσαν στα 55 και οι άνδρες στα 60. Εφόσον πιάσουν τα συγκεκριμένα όρια, το 2016 θα μπορούν να αποχωρήσουν οι γυναίκες στα 58 και οι άνδρες σε ηλικία 61 ετών και 9 μηνών. Για παράδειγμα, γυναίκα είχε 25ετία το 2010 και είναι σήμερα 54 ετών. Με τις προηγούμενες ρυθμίσεις θα έβγαινε στη σύνταξη τη νέα χρονιά στα 55, ωστόσο θα επιβαρυνθεί με μία τριετία (μέχρι να γίνει 58).

• Με 25ετία το 2011 με το παλαιό καθεστώς άνδρες και γυναίκες αποχωρούσαν στα 56. Εφόσον πιάσουν το όριο το 2016, τότε θα μπορούν να φύγουν σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών. Για παράδειγμα, άνδρας είχε 25ετία το 2011 και γίνεται 56 ετών το 2016 . Εγκλωβίζεται για δύο χρόνια και εννιά μήνες.

• Με 25ετία το 2012 άνδρες και γυναίκες με βάση τις παλαιές ρυθμίσεις έβγαιναν στη σύνταξη στα 58. Αν συμπληρώσουν την ηλικία το 2016, θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι να γίνουν 60 ετών και 3 μηνών.

Τα νέα δεδομένα
To νέο τοπίο όσον αφορά στην πλήρη σύνταξη έχει ως εξής:

• Με 25ετία το 2010 οι γυναίκες αποχωρούσαν στα 60 και οι άντρες στα 65. Αν πιάσουν το όριο το 2016 οι γυναίκες θα φεύγουν σε ηλικία 61 ετών και 9 μηνών και οι άντρες σε ηλικία 65 ετών και 6 μηνών.

• Με 25ετία το 2011 δικαιούνταν σύνταξη στα 61 άνδρες και γυναίκες. Εφόσον πιάσουν το όριο το 2016, θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι να γίνουν 61 ετών και 6 μηνών.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/μητέρες-ανηλίκων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/μητέρες-ανηλίκων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔΕΚΟ,Δημόσιο,ΙΚΑ,Συντάξεις
Μεγάλες χαμένες των αλλαγών στα όρια ηλικίας είναι οι μητέρες ανηλίκων, ενώ στο Δημόσιο επηρεάζονται υπό προϋποθέσεις άνδρες με ανήλικα παιδιά και τρίτεκνοι. Σε πρώτη φάση σύμφωνα με το ethnos.gr η αύξηση των ορίων φτάνει μάξιμουμ τα 6 έτη και τους 9 μήνες, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να οδηγήσει...

Σχολιάστε