Η ΕΕΤΑΑ ανακοινωσε τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015 2016. Οι γονείς μπορούν μέσω της εφαρμογής στο eetaa.gr να δουν τα μόρια τους και τα αποτελέσματα των ενστάσεων για το πρόγραμμα και στην συνέχεια απο τους πίνακες να δουν τους παιδικούς σταθμούς.

IF

Συγκεκριμένα μετά την ανακοίνωση των Πινάκων της σύζευξης της ΕΕΤΑΑ , οι μητέρες έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα τέκνα τους στις Δομές, όπου τοποθετούνται. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει από την 14/9/2018 μέχρι και τις 18/9/2015. Στην περίπτωση μη προσέλευσης των ωφελουμένων μητέρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι Δομές ενημερώνουν την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Η ΕΕΤΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να τις διαγράψει από ωφελούμενες, να ακυρώσει τη σχετική «εντολή τοποθέτησης» του τέκνου τους και να καλέσει τις αντίστοιχες επιλαχούσες.

Η τοποθέτηση των επιλαχουσών μητέρων, εφόσον προκύψει θέση, γίνεται μόνο από την ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με τη μητέρα και τη δομή που επιθυμεί να τοποθετηθεί το τέκνο της, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 2.7.3 «Διαδικασία Αντικατάστασης».

Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο)

Για κάθε τέκνο ωφελούμενης μητέρας, η ΕΕΤΑΑ εκδίδει «Εντολή Τοποθέτησης» , η οποία χορηγείται στις ωφελούμενες και διαβιβάζονται σε αυτές μέσω των Δομών, όπου τοποθετούνται τα τέκνα τους.

Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενες με την εγγραφή του τέκνου τους θα παραλαμβάνουν από τη Δομή, το πρωτότυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» και θα υπογράφουν το «Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο)» του μηνός Σεπτεμβρίου 2015.

Οι Φορείς έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στην ΕΕΤΑΑ, κατά ένταξη των ωφελούμενων στο πρόγραμμα (με την υπογραφή της εντολής τοποθέτησης) και κατά την αποχώρησή τους, όποτε και αν αυτή συμβεί, συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια (Ερωτηματολόγιο Εσόδου και Ερωτηματολόγιο Εξόδου), που θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες ωφελούμενους με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων τους, στη βάση των οποίων θα αποτιμηθούν όλοι οι υποχρεωτικοί δείκτες ΕΚΤ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/paidikoi_stathmoi.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/paidikoi_stathmoi-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕιδική ενίσχυση,Προγράμματα
Η ΕΕΤΑΑ ανακοινωσε τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015 2016. Οι γονείς μπορούν μέσω της εφαρμογής στο eetaa.gr να δουν τα μόρια τους και τα αποτελέσματα των ενστάσεων για το πρόγραμμα και στην συνέχεια απο τους πίνακες να δουν τους παιδικούς σταθμούς. Η ΕΕΤΑΑ διατηρεί το...

Σχολιάστε