Ο ΟΑΕΔ εκτός από την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους παρέχει και άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν υποβοηθητικά στην ανεύρεση εργασίας.

ergasiaka32

Ο ΟΑΕΔ έχει ως στόχο την ενίσχυση παροχής υπηρεσιών απασχόλησης προς τους ανέργους και την ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας.

Βασικό πεδίο προτεραιότητας για τον φορέα αποτελεί η παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ανέργων και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισμό είναι:

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Βασικός σκοπός της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Διαχείρισης καριέρας είναι να βοηθηθεί ο άνεργος να αποφασίσει το είδος του επαγγέλματος που μπορεί να ασκήσει με βάση το επαγγελματικό του προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε άτομα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας χωρίς σαφή επαγγελματικό στόχο
Ή σε άτομα που καλούνται να αλλάξουν το επάγγελμα που ασκούσαν στο παρελθόν

Αριθμός Συμμετεχόντων
Για την ένταξη ενδιαφερομένων σε ομάδα συμβουλευτικής, απαιτείται η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.
Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας συμβουλευτικής κυμαίνεται μεταξύ των 8 και 12 ατόμων.

Διάρκεια ομάδας συμβουλευτικής
Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ των επτά (7) και οκτώ (8) ημερών.

Μεθοδολογία – Εργαλεία

Ομαδική Συμβουλευτική
Ατομική Συμβουλευτική
Βιωματικός τρόπος Εργασίας
Τεστ Προσωπικότητας
Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Δυναμικές φάσεις κατά τη διαδικασία Διαχείρισης Καριέρας

Συμβουλευτική με σκοπό την ανάπτυξη της Αυτοαντίληψης και Δημιουργία Επαγγελματικού Προφίλ
Πληροφόρηση–Γνωριμία με το Περιβάλλον Εργασίας
Εκπαιδευτική Πληροφόρηση
Σύνθεση – Λήψη Απόφασης – Κατάρτιση Επαγγελματικού Σχεδίου Δράσης

Οφέλη συμμετοχής
Τα οφέλη από τη συμμετοχή του ανέργου σε ομάδα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι :

διερεύνηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών,
επαγγελματική ανάπτυξη και ωρίμανση,
πληροφόρηση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης,
σύνθεση επαγγελματικού προφίλ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών) σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ζητούμενης θέσης εργασίας,
λήψη επαγγελματικής απόφασης και δημιουργία επαγγελματικού σχεδίου με βήματα προετοιμασίας για την υλοποίηση της επαγγελματικής απόφασης.

Πως μπορώ να ενταχθώ σε ομάδα συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

Πληροφορίες σχετικές με τις προϋποθέσεις ένταξής σας στις συγκεκριμένες ομάδες μπορείτε να λάβετε από όλα τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Είναι απαραίτητη η συνεργασία σας με Εργασιακό Σύμβουλο.
Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε και από το Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διεύθυνση: Πειραιώς 52, Αθήνα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105247479, 2105288445
Διεύθυνση Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Α1) Διεύθυνση: Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Αθήνα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989629, 2109989634.

Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989184, 2109989173.
Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας

Σκοπός της Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μελών μιας ομάδας στο να αναζητήσουν και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα. Πρωταρχικός της στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων /δεξιοτήτων αναζήτησης, διεκδίκησης και διατήρησης μιας θέσης εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε όλους τους ανέργους που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο και τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας.

Αριθμός Συμμετεχόντων
Για την ένταξη ενδιαφερομένων σε ομάδα συμβουλευτικής, απαιτείται η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.
Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας συμβουλευτικής κυμαίνεται μεταξύ των 8 και 12 ατόμων.

Διάρκεια ομάδας συμβουλευτικής
Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται μεταξύ των επτά (7) και οκτώ (8) ημερών.

Μεθοδολογία – Εργαλεία
Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων και οργανωμένων διαδικασιών αναζήτησης θέσεων εργασίας, με βιωματικό τρόπο, όπου ο άνεργος ακολουθεί ένα δομημένο πρόγραμμα «πλήρους απασχόλησης». Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από εξειδικευμένους συμβούλους στις Δομές του ΟΑΕΔ σε ομαδικό επίπεδο.

Οφέλη συμμετοχής

Γνώση κανόνων και διαδικασιών αγοράς εργασίας
Εντοπισμός αποτελεσματικών τρόπων αναζήτησης εργασίας
Δημιουργία δικτύου επαφών-γνωριμιών για αναζήτηση θέσης εργασίας
Αποτύπωση του επαγγελματικού προφίλ
Σύνταξη αποτελεσματικού

βιογραφικού σημειώματος
σε άμεση σχέση με τον επαγγελματικό στόχο
Σύνταξη

συνοδευτικής επιστολής
Κατάλληλη προετοιμασία για

συνέντευξη επιλογής με εργοδότη
Εντοπισμός στοχευόμενων θέσεων εργασίας
Αποτελεσματική οργάνωση της στρατηγικής προσέγγισης της αγοράς εργασίας.

Πως μπορώ να ενταχθώ σε ομάδα συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας;

Πληροφορίες σχετικές με τις προϋποθέσεις ένταξής σας στις συγκεκριμένες ομάδες μπορείτε να λάβετε από όλα τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Είναι απαραίτητη η συνεργασία σας με Εργασιακό Σύμβουλο.
Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε και από το Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Διεύθυνση: Πειραιώς 52, Αθήνα,
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 5247479, 2105288445

Διεύθυνση Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Α1)

Διεύθυνση: Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Αθήνα,
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 9989629, 210 9989634

Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989184, 2109989173

Συμβουλευτική διαδικασία Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

Σκοπός
Σκοπός της Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών είναι η ευαισθητοποίηση, η ενθάρρυνση και η παροχή βοήθειας στους ανέργους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να μετατραπεί η επιχειρηματική ιδέα τους σε επιχειρηματικό σχέδιο με απώτερο στόχο τη δημιουργία επιχείρησης με αυξημένες προοπτικές βιωσιμότητας.

Διάρκεια ομάδας ΣΑΕΠ
Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ 21 και 25 ωρών.

Δυναμικές φάσεις κατά τη διαδικασία της ΣΑΕΠ

Συμβουλευτική με σκοπό τη διερεύνηση επαγγελματικού/ επιχειρηματικού προφίλ
Διερεύνηση επιχειρηματικής ιδέας / λήψη επιχειρηματικής απόφασης
Ανάπτυξη προγράμματος μάρκετινγκ και βασικού χρηματο-οικονομικού σχεδιασμού.

Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών είναι:

Διερεύνηση και επεξεργασία των ισχυρών και αδύναμων σημείων του επιχειρηματικού προφίλ,
Διερεύνηση επιχειρηματικών ιδεών και λήψη επιχειρηματικής απόφασης,
Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που έχει η επιχείρηση-στόχος στην αγορά εργασίας,
Πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης ή επιδότησης,
Πληροφόρηση για το σχεδιασμό επιχειρηματικού σχεδίου

Μάθε πως μπορείς να συμμετέχεις σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

Πληροφορίες σχετικές με τις προϋποθέσεις ένταξής σας στη συγκεκριμένη ομάδα μπορείτε να λάβετε από όλα τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Απευθυνθείτε στους Εργασιακούς Συμβούλους του πλησιέστερου σε εσάς ΚΠΑ2, προκειμένου να ενημερωθείτε για αυτή την παρεχόμενη ποιοτική συμβουλευτική υπηρεσία.

Πληροφορίες, επίσης, μπορείτε να λάβετε από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης. Τηλ. επικοινωνίας: 2109989184, 2109989173. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Summary
Article Name
Ο ΟΑΕΔ βοηθά στο να βρεις εργασία
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka32.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka32-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΆνεργοι,Δωρεάν Παροχές
Ο ΟΑΕΔ εκτός από την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους παρέχει και άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν υποβοηθητικά στην ανεύρεση εργασίας. Ο ΟΑΕΔ έχει ως στόχο την ενίσχυση παροχής υπηρεσιών απασχόλησης προς τους ανέργους και την ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας. Βασικό πεδίο...

Σχολιάστε