Μεγάλες χαμένες του νέου συνταξιοδοτικού είναι περίπου 80.000 μητέρες ανήλικων τέκνων, που έχουν πιάσει τα έτη ασφάλισης αλλά κυνηγούν το όριο ηλικίας.

δημοσιος+υππαληλος

Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες θα βρεθούν αντιμέτωπες με την αύξηση του ορίου ηλικίας από δύο έως δεκαεπτά – σε οριακές περιπτώσεις – έτη. Στον αντίποδα διασώζονται όσες μητέρες έχουν προλάβει να πιάσουν τόσο τα έτη ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας.

Οι συγκεκριμένες γυναίκες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα και με βάση τα όσα έχουν μέχρι τώρα ανακοινωθεί δεν απειλούνται από το νέο ασφαλιστικό.

Ο νόμος
Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας θα τρέξουν αμέσως μόλις ψηφιστεί ο νέος νόμος -πιθανότατα τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο- και η αύξηση σύμφωνα με όσα έχουν μέχρι τώρα δει το φως της δημοσιότητας θα είναι έξι μήνες τον χρόνο.

Ωστόσο τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ασκούνται πιέσεις για επιτάχυνση των παρεμβάσεων, για παράδειγμα αύξηση του ορίου ηλικίας κατά δώδεκα μήνες τον χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, το 2023 θα υπάρξει «ξαφνικός θάνατος» δηλαδή η έξοδος θα γίνεται στα 67 με πλήρη σύνταξη και όπου προβλέπεται μειωμένη στα 62.

Εκτός κινδύνου είναι οι μητέρες ανάπηρων τέκνων, καθώς με βάση το ελληνικό σχέδιο δεν απειλούνται από τις ανατροπές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Οι 13 κατηγορίες γονέων που διασώζονται

Εκτός κινδύνου είναι -σύμφωνα με όσα έχουν μέχρι τώρα ανακοινωθεί- οι μητέρες ανήλικων τέκνων που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα. Εφόσον έχουν πιάσει τόσο τα έτη ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανοίξουν την πόρτα εξόδου. Αναλυτικά πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις.

Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία που το 2010 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Διασώζονται εφόσον έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος (για μειωμένη σύνταξη) ή το 55ο έτος (για πλήρη σύνταξη).

Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία που το 2011 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο. Είναι εκτός κινδύνου αν έχουν πιάσει το 52ο έτος (μειωμένη σύνταξη) ή το 57ο έτος (πλήρη σύνταξη).

Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία με 5.500 ένσημα το 2012 και ανήλικο τέκνο. Δεν απειλούνται αν έχουν πιάσει το 55ο έτος για μειωμένη σύνταξη ή το 60ό για πλήρη σύνταξη.

Μητέρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών με συμπληρωμένα 25 έτη το 2010 και ανήλικο τέκνο. Μπορούν να αποχωρήσουν αν είναι 50 ετών.

Μητέρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που συμπληρώσουν 25 έτη το 2011 και ανήλικο. Είναι εκτός κινδύνου αν είναι 50 ετών (μειωμένη) ή 52 ετών (πλήρη).

Μητέρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και έχουν ανήλικο. Διασώζονται αν είναι 53 ετών (για μειωμένη σύνταξη) ή 55 ετών (για πλήρη σύνταξη).

Μητέρες στο Δημόσιο που το 2010 είχαν 25ετία και ανήλικο. Εφόσον έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος είναι εκτός κινδύνου.

Γονείς στο Δημόσιο που το 2011 είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία. Δεν απειλούνται αν είναι 52 ετών

Γονείς στο Δημόσιο που το 2012 είχαν ανήλικο και 25ετία. Διασώζονται αν είναι 55 ετών.

Τρίτεκνοι στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 20ετία το 2011. Γλιτώνουν τις ανατροπές αν είναι 52 ετών με 21 έτη ασφάλισης.

Τρίτεκνοι στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 20 έτη ασφάλισης το 2012. Διασώζονται εφόσον είναι 55 ετών και έχουν 23 έτη ασφάλισης.

Γονείς αναπήρων τέκνων στο Δημόσιο. Σε περίπτωση που η 25ετία είχε συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010 γυναίκα δημόσιος υπάλληλος με ανίκανο παιδί (για το οποίο είχε γνωματεύσει η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή ότι είχε ποσοστό ανικανότητας 50%) αποχωρεί στα 50.
Από το 2011 άντρες και γυναίκες αποχωρούν στα 50, (εφόσον τη στιγμή συμπλήρωσης της 25ετίας το ποσοστό ανικανότητας του τέκνου ήταν 67% και άνω).

Γονείς αναπήρων τέκνων στον ιδιωτικό τομέα. Απαιτούνται 7.500 ημέρες ασφάλισης και το τέκνο πρέπει να είναι άγαμο και ανάπηρο με ποσοστό 67% και άνω, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα. Συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπάρχουν για τον αριθμό των ημερών ασφάλισης του έτερου γονέα.

Οι χαμένοι
Ερωτηματικό αν η αύξηση θα είναι ανά εξάμηνο ή ανά χρόνο

Ξεκινά αμέσως μόλις ψηφιστεί το νέο ασφαλιστικό η σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας κατά έξι μήνες τον χρόνο. Οι μητέρες που συμπλήρωσαν τα έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 αλλά δεν έχουν προλάβει να πιάσουν το όριο ηλικίας θα ακολουθήσουν τις νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Με βάση τη μέχρι τώρα πρόταση, η αύξηση του ορίου ηλικίας θα είναι έξι μήνες τον χρόνο μέχρι και το 2022 και στη συνέχεια η έξοδος θα γίνεται στα 67 με πλήρη και όπου προβλέπεται μειωμένη στα 62. Ωστόσο τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν πιέσεις η αύξηση να είναι δώδεκα μήνες τον χρόνο.

Το «Εθνος – Συντάξεις» παρουσιάζει την κλιμάκωση των ορίων με βάση την πρόταση για αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά έξι μήνες τον χρόνο.

Συγκεκριμένα ανατροπές έρχονται για τις εξής κατηγορίες.

Μητέρες στο Δημόσιο που το 2010 είχαν 25ετία και ανήλικο αλλά κυνηγούν το όριο. Μέχρι τώρα αποχωρούν στα 50. Εφόσον πιάσουν το όριο μετά τη ψήφιση του νόμου φεύγουν σε ηλικία 50 ετών και 6 μηνών φέτος, στα 51 το 2016, σε ηλικία 51 ετών και έξι μηνών το 2017 και ούτω καθεξής.

Γονείς (άντρες και γυναίκες) στο Δημόσιο που το 2011 είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία. Αν πιάσουν το όριο μετά την ψήφιση του νέου νόμου, αποχωρούν σε ηλικία 52 ετών και 6 μηνών, το 2016 στα 53 και ούτω καθεξής.

Γονείς στο Δημόσιο που το 2012 είχαν ανήλικο και 25ετία. Εφόσον πιάσουν το όριο μετά την ψήφιση του νέου νόμου αποχωρούν σε ηλικία 55 ετών και 6 μηνών, το 2016 στα 56 και συνεχίζεται η αύξηση του ορίου ηλικίας

Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία που το 2010 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Αν γίνουν 55 μετά τη ψήφιση του νόμου θα μπορέσουν να βγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και 6 μηνών φέτος, στα 56 το 2016 και συνεχίζεται η αύξηση. Μειωμένη σύνταξη δίνεται πέντε έτη νωρίτερα.

Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία που το 2011 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο. Εφόσον συμπληρώσουν το 57ο έτος μετά την ψήφιση του νόμου θα μπορέσουν να βγουν σε ηλικία 57 ετών και 6 μηνών φέτος, στα 58 το 2016 και συνεχίζεται η αύξηση. Μειωμένη σύνταξη δίνεται πέντε έτη νωρίτερα.

Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία με 5.500 ένσημα το 2012 και ανήλικο τέκνο. Εφόσον συμπληρώσουν το 60ό έτος μετά την ψήφιση του νόμου, θα μπορέσουν να βγουν σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών φέτος, στα 61 το 2016 και συνεχίζεται η αύξηση. Μειωμένη σύνταξη δίνεται πέντε έτη νωρίτερα.

Μητέρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών με συμπληρωμένα 25 έτη το 2010 και ανήλικο τέκνο. Εφόσον πιάσουν τα 50 μετά την ψήφιση του νόμου φεύγουν σε ηλικία 50 ετών και 6 μηνών φέτος, στα 51 το 2016 και ούτω καθεξής.

Μητέρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που συμπληρώσουν 25 έτη το 2011 και ανήλικο. Σε περίπτωση που γίνουν 52 μετά την ψήφιση του νόμου φεύγουν σε ηλικία 52 ετών και 6 μηνών φέτος, στα 53 το 2016 και συνεχίζεται η αύξηση. Μειωμένη σύνταξη δίνεται δύο έτη νωρίτερα.

Μητέρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και έχουν ανήλικο. Σε περίπτωση που γίνουν 55 μετά την ψήφιση του νόμου φεύγουν σε ηλικία 55 ετών και 6 μηνών φέτος, στα 56 το 2016 και συνεχίζεται η αύξηση. Μειωμένη σύνταξη δίνεται δύο έτη νωρίτερα.

Τρίτεκνοι στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 20ετία το 2011. Εφόσον γίνουν 52 ετών μετά την ψήφιση του νόμου φεύγουν φέτος σε ηλικία 52 ετών και 6 μηνών, στα 53 το 2016 και ούτω καθεξής. Απαιτούνται 21 έτη ασφάλισης.

Τρίτεκνοι στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία με 20 έτη ασφάλισης το 2012. Εφόσον γίνουν 55 ετών μετά την ψήφιση του νόμου φεύγουν φέτος σε ηλικία 55 ετών και 6 μηνών, στα 56 το 2016 και συνεχίζεται η αύξηση του ορίου. Προσοχή! Για την έξοδο απαιτούνται 23 έτη ασφάλισης.

ethnos.gr

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/δημοσιος-υππαληλος.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/δημοσιος-υππαληλος-300x283.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Συντάξεις
Μεγάλες χαμένες του νέου συνταξιοδοτικού είναι περίπου 80.000 μητέρες ανήλικων τέκνων, που έχουν πιάσει τα έτη ασφάλισης αλλά κυνηγούν το όριο ηλικίας. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες θα βρεθούν αντιμέτωπες με την αύξηση του ορίου ηλικίας από δύο έως δεκαεπτά - σε οριακές περιπτώσεις - έτη. Στον αντίποδα διασώζονται όσες μητέρες έχουν...

Σχολιάστε