Σημαντικές σε αριθμό και μέγεθος επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά διαβλέπει o πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και διευθύνων σύμβουλος της Attica Venture Γιάννης Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας τον ρόλο των εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venrure Capital – VC) στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδικά όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ, o κ. Παπαδόπουλος, πλησιάζει η ώρα των επενδυτών στην Ελλάδα καθώς μετά από επτά χρόνια ύφεσης και 30% περίπου μείωση στο ΑΕΠ, που αποτελεί ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, διαφαίνεται προοπτική αλλαγής του οικονομικού κύκλου.

Ειδικότερα ο κ.Παπαδόπουλος, εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικότητας και τις αγορές (αναδιάρθρωση, συγχωνεύσεις, εξαγορές) και τονίζει ότι υπάρχουν περισσότερες από 500 επενδυτικές ευκαιρίες που αναζητούν επενδυτικά κεφάλαια.

Οι ευκαιρίες εστιάζονται σε αγορές με συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως μεταξύ άλλων σε αγροτική τεχνολογία και διατροφή, τεχνολογίες πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης αξίας, τουρισμός, ενέργεια, υποδομές, τεχνολογίες φαρμάκου και αγοράς υγείας

Ο κ.Παπαδόπουλος αναφέρεται στις προτάσεις εφαρμογής πολιτικών για τα οικοσύστημα καινοτομίας που θα συμβάλουν στην πραγματοποιήσει επενδύσεων.

Ειδικότερα αναφέρεται:

  •  Στη δημιουργία γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας σε όλα τα πανεπιστήμια και ενίσχυση με κεφάλαια με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με τη συνεργασία εταιριών-εφαρμογή προτάσεων του ισραηλινού οργανισμού ΥΟΖΜΑ
  • Εφαρμογή κατά το πρότυπο του Ισραήλ του θεσμού του επικεφαλής επιστημονικού συμβούλου γα την ενίσχυση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων επιχειρήσεων με κριτήρια δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και τελικό προϊόν και πορεία στις αγορές
  • Διοχέτευση κεφαλαίων ΕΣΠΑ με τη μορφή VC για την από κοινού επένδυση με ιδιώτες επενδυτές σε ελληνικές νεοσύστατες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (Aπό το 2000 μέχρι σήμερα μόλις 100 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ έχουν προωθηθεί σε VC σε σύνολο περισσοτέρων από 40 δις. ευρώ)
  • Φορολογικά κίνητρα για ξένους και έλληνες επενδυτές- περαιτέρω εφαρμογή κινήτρων, όπως πληρωμής κατά προτεραιότητα των επενδυτών και εγγύησης του επενδεδυμένου κεφαλαίου τους για συνεργασία ελληνικών και ξένων VC
  • Εφαρμογή πολιτικών κινήτρων για εξαγορές και συγχωνεύσεις, πατέντες, και ριζική αναμόρφωση εταιρικού και εμπορικού δικαίου σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές

amna.gr

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Θέσεις-Εξωτερικού-031.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Θέσεις-Εξωτερικού-031-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕιδική ενίσχυση,Επιχειρηματικότητα,ΕΣΠΑ
Σημαντικές σε αριθμό και μέγεθος επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά διαβλέπει o πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και διευθύνων σύμβουλος της Attica Venture Γιάννης Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας τον ρόλο των εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venrure Capital - VC) στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας Ειδικά όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ, o κ....

Σχολιάστε