Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές προσφέρει και η Unilever,

UNILEVEL

με διάρκεια από 12 εβδομάδες έως ένα έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απασχοληθούν σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: Marketing, Εφοδιαστική αλυσίδα, Έρευνα και Ανάπτυξη, Πωλήσεις, Οικονομικά, Ανθρώπινο δυναμικό και Τεχνολογία πληροφορικής.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/UNILEVEL.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/UNILEVEL-300x253.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΑγορά Εργασίας,Πρακτική άσκηση
Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές προσφέρει και η Unilever, με διάρκεια από 12 εβδομάδες έως ένα έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απασχοληθούν σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: Marketing, Εφοδιαστική αλυσίδα, Έρευνα και Ανάπτυξη, Πωλήσεις, Οικονομικά, Ανθρώπινο δυναμικό και Τεχνολογία πληροφορικής. ΑΙΤΗΣΗ

Σχολιάστε