Στις εφορίες και τα τελωνεία μπορούν να κάνιυν την πρακτική τους 73 φοιτητές ΤΕΙ και 51 σπουδαστές των ΙΕΚ – Δημόσιων και Ιδιωτικών με απόφαση της ΓΓΔΕ

eforia akin

Συγκεκριμένα τον αριθμό των θέσεων των σπουδαστών ΤΕ.Ι και αποφοίτων ΙΕΚ (Δημόσιων και Ιδιωτικών) που μπορούν να πραγματοποιήσουν προαιρετική πρακτική άσκηση για ένα (1) εξάμηνο, κατά υπηρεσία της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για το έτος 2015 καθορίζει με απόφαση της ΓΓΔΕ

Οι ειδικότητες των αποφοίτων (Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.) θα είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας των παραπάνω υπηρεσιών. Υπέρβαση του κατά υπηρεσία καθορισμένου ως ανωτέρω αριθμού των αποφοίτων Τ.Ε.Ι και Ι.Ε.Κ δεν επιτρέπεται. Σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., μπορεί ο αριθμός των προβλεπομένων ανά οργανική μονάδα θέσεων αυτών να συμπληρώνεται από αποφοίτους Ι.Ε.Κ.

Η εξάμηνης διάρκειας πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι./αποφοίτων Ι.Ε.Κ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2015, επομένως τελευταία ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης θα είναι η 1.7.2015. Οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. που θα απασχολήσουν σπουδαστές Τ.Ε.Ι./απόφοιτους Ι.Ε.Κ. παρακαλούνται για τις απαιτούμενες δικές τους ενέργειες (εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων και έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης), εγκαίρως (το αργότερο έως την 1/6/2015), ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω προθεσμίες

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/eforia-akin.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/eforia-akin-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Πρακτική άσκηση
Στις εφορίες και τα τελωνεία μπορούν να κάνιυν την πρακτική τους 73 φοιτητές ΤΕΙ και 51 σπουδαστές των ΙΕΚ - Δημόσιων και Ιδιωτικών με απόφαση της ΓΓΔΕ Συγκεκριμένα τον αριθμό των θέσεων των σπουδαστών ΤΕ.Ι και αποφοίτων ΙΕΚ (Δημόσιων και Ιδιωτικών) που μπορούν να πραγματοποιήσουν προαιρετική πρακτική άσκηση για ένα...

Σχολιάστε