Προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Εργασίας

ergasiaka11

Συγκεκριμένα από τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης κ. Πάνο Σκουρλέτη, υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 453/Β’/24-3-2015) η με αριθμ. 10520/213/2015 (ΑΔΑ:7Λ70465ΦΘ5-ΙΓΡ) απόφαση που αφορά την «Επι­μόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2015».

Μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου αρχίζει άμεσα η δυνατότητα υπο­βολής για έγκριση των σχετικών αιτήσεων από τους φορείς επιμόρφωσης (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια και Κέντρα δια Βίου Μά­θησης επιπέδου 1 ή 2)

dikaiologitika.gr

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/ergasiaka11.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/ergasiaka11-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΠρογράμματα,Υπουργείο Εργασίας
Προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Συγκεκριμένα από τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης κ. Πάνο Σκουρλέτη, υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 453/Β’/24-3-2015) η με αριθμ. 10520/213/2015 (ΑΔΑ:7Λ70465ΦΘ5-ΙΓΡ) απόφαση που αφορά την «Επι­μόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα...

Σχολιάστε