Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 28/05/2015 έως και την Παρασκευή 05/06/2015,

ergasiaka

MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., όπως προβλέπονται από την με αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β716.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης 73, 57013, Ωραιόκαστρο, τηλ 2310-699769), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκηρύσσονται οι παρακάτω κλάδοι και ειδικότητες:

  • Για την ενότητα « Φαινόμενο, ορισμός, μορφές σχολικού εκφοβισμού » (2ώρες) Ψυχολόγοι (πτυχίο ψυχολογίας Παν/μίου ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) με 3ετη εμπειρία σε περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού καθώς και σε προγράμματα πρόληψης.
  • Για την ενότητα «Αίτια της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού» (2 ώρες) Ψυχολόγοι (πτυχίο ψυχολογίας Παν/μίου ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) με 3ετη εμπειρία σε περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού καθώς και σε προγράμματα πρόληψης.
  • Για την ενότητα «Συνέπειες της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού» (3 ώρες) Ψυχολόγοι (πτυχίο ψυχολογίας Παν/μίου ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) με 3ετη εμπειρία σε περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού καθώς και σε προγράμματα πρόληψης.
  • Για την ενότητα «Νομική Διαχείριση του εκφοβισμού » (2 ώρες) Δικηγόρος με γνώση Δικαίου που αφορά σε περιπτώσεις που άπτονται της ενδοσχολικής βίας και των διαφόρων μορφών εκφοβισμού και αφορούν εφήβους και νεαρούς /ες ενήλικους.
  • Για την ενότητα (10 ώρες ) Ψυχολόγοι (πτυχίο ψυχολογίας Παν/μίου ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) με 3ετη εμπειρία σε περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού καθώς και σε προγράμματα πρόληψης.
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka9jpg.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka9jpg-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΘέσεις Εργασίας,ΟΑΕΔ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την...

Σχολιάστε