Απεστάλησαν από το ΑΣΕΠ στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους κλάδους/ειδικότητες που αναλυτικά έχουν ως ακολούθως:

Κέντρα Πρόνοιας

Α. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕ Διαιτολόγου – Διατροφολόγου (κωδ. 201)
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (κωδ. 206)
ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων (κωδ. 305)

Β. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδ. 211)
ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων (κωδ. 305)
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων (κωδ. 318)
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (κωδ. 401)

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

όπως έχει καθοριστεί μα απόφαση για την κάλυψη των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274) θέσεων επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας,λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60% και μέχρι τη δημοσίευση της προβλεπόμενης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού, γίνεται όπως και στο αντίστοιχο προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία, που αντανακλούν και τα διαδοχικά στάδια της όλης διαδικασίας.,

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Κέντρα-Πρόνοιας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Κέντρα-Πρόνοιας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΆνεργοι,ΑΣΕΠ,Υπουργείο Εργασίας
Απεστάλησαν από το ΑΣΕΠ στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους κλάδους/ειδικότητες που αναλυτικά έχουν ως ακολούθως: Α. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕ Διαιτολόγου - Διατροφολόγου (κωδ. 201) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών...

Σχολιάστε