Ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις κατ’ εξαίρεση προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την προεκλογική περίοδο. Παράλληλα, συνεχίζονται στο ΣτΕ οι καταθέσεις αιτήσεων για νέες προσλήψεις.

ekpaideutikoi

Συγκεκριμένα, η τριμελής επιτροπή του ΣτΕ έκρινε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα του υπουργείου Παιδείας για την κατά εξαίρεση πρόσληψη εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών) και «χρήζει άμεσης προτεραιότητας για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενόψει, μάλιστα, των κενών θέσεων που υπάρχουν και οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν από την αποχώρηση για διάφορους λόγους 3.339 μόνιμων εκπαιδευτικών το πρώτο εξάμηνο του 2015».

Κατόπιν αυτών το ΣτΕ έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για τη διενέργεια των υπηρεσιακών μεταβολών που ζητούνται», στο εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας ζητούσε την έγκριση για:

α) τη διενέργεια αποσπάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διεύθυνση σε άλλη διεύθυνση εκπαίδευσης (δηλαδή από νομό σε νομό) και β) την πρόσληψη εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δηλαδή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων.

Ακόμη, με δεύτερη απόφαση της τριμελούς επιτροπής, κρίθηκε αναγκαία η συνέχιση ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα 29 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, τις 51 Επαγγελματικές Σχολές, αλλά και τις λοιπές Σχολές του οργανισμού.

Κατάθεση νέων αιτημάτων προσλήψεων

Ακόμη, κατατέθηκαν στο ΣτΕ νέες αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση προσλήψεις. Αναλυτικότερα, το υπουργείο Εσωτερικών ζητεί την πρόσληψη 7.030 υπαλλήλων για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες και σοβαρές ανάγκες των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, κ.λπ. και για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ρεύματος, ζητεί την πρόσληψη:

1) Σαράντα γιατρών και 190 νοσηλευτών και νοσηλευτριών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (δύο χρόνια) για τη στελέχωση των νοσοκομείων, 2) 50 γιατρών διάφορων ειδικοτήτων με δελτίο παροχής υπηρεσιών, 70 νοσηλευτών, 10 ψυχολόγων και 10 κοινωνικών λειτουργών για ένα έτος στο πλαίσιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ρεύματος και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και εμβολιασμού των μεταναστών, 3) 30 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με δελτίο παροχής υπηρεσιών για την άμεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών περιφερειακών νοσοκομείων (Πατρών, Λακωνίας, Φλώρινας, Κατερίνης, Πέλλας, Ημαθίας, κ.λπ.), 4) 200 ειδικευμένων γιατρών οι οποίοι θα τοποθετούνται σε ανακυκλούμενες θέσεις και 5) άγνωστο αριθμό αγροτικών γιατρών.

Εξάλλου, το υπουργείο Εσωτερικών ζητεί για την υπηρεσία ασύλου την πρόσληψη 30 ατόμων με σκοπό τη στελέχωση περιφερειακών γραφείων ασύλου, ενώ η ΔΕΗ ζητεί για την κάλυψη σοβαρών και κατεπείγοντος χαρακτήρα αναγκών την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη 579 ατόμων και συγκεκριμένα: 1) 558 ατόμων για τα λιγνιτικά κέντρα της γενικής διεύθυνσης ορυχείων, 2) 17 ατόμων για τους αυτόνομους σταθμούς παραγωγής των νησιών και 3) τεσσάρων ατόμων για την διεύθυνση ασφάλειας στην εργασία (διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων).

Ο δήμος Αθηναίων ζητεί την πρόσληψη 165 ατόμων (παιδοκόμων, βρεφονηπιοκόμων, μαγείρων, προσωπικό καθαριότητας κ.λπ.) για τη στελέχωση και λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και ο δήμος Αγίου Νικολάου Λασιθίου ζητεί την πρόσληψη 32 ατόμων (βρεφονηπιοκόμων, εργατών καθαριότητας κ.λπ.) για στελέχωση του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Από την πλευρά του ο δήμος Καρπενησίου ζητεί την πρόσληψη 2 βρεφονηπιοκόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ζητεί την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη καθηγητών με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/ekpaideutikoi.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/ekpaideutikoi-300x262.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Προσλήψεις
Ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις κατ' εξαίρεση προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την προεκλογική περίοδο. Παράλληλα, συνεχίζονται στο ΣτΕ οι καταθέσεις αιτήσεων για νέες προσλήψεις. Συγκεκριμένα, η τριμελής επιτροπή του ΣτΕ έκρινε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα του υπουργείου Παιδείας...

Σχολιάστε