Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/10-09-2015 Απόφαση του Δ. Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να επαναλάβει σεμινάρια διάρκειας 120 και 80 ωρών σε διάφορους κλάδους όπως Αγροβιοτεχνίες, Αμπελουργία – Οινολογία, Ανθοκομία, Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης, Βιολογικές καλλιέργειες, Δενδροκομία – Ελαιοκομία, Κηποτεχνία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Φυτοπροστασία, Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, Καλλιέργεια Μανιταριών, Σαλιγκαροτροφία, Ποτοποιία κτλ.

ελγα

Τα μαθήματα θα γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες, στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε., Κηφισίας 182 στο Μαρούσι, και οι μέρες και ώρες διδασκαλίας για το κάθε διδάσκοντα ορίζονται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

Τα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε ενήλικες με σκοπό: α) την παροχή βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε αγροτικές ειδικότητες που στοχεύουν στην ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και β) τη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή / και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

Προς τούτο καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν στα ανωτέρω σεμινάρια να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ι. Γ. Ε., μέχρι την 29/09/2015, αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ)
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο
4. Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου
5. Εκπαιδευτικές ικανότητες
6. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ι.Γ.Ε. Τα 1,3,4,5 & 6 πρέπει να πιστοποιούνται από ανάλογες επικυρωμένες βεβαιώσεις. Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.. στο τηλέφωνο 210¬8011146.

Κριτήρια Αξιολόγησης:
1. Η μη κατοχή Πτυχίου Γεωπόνου (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου) αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.
2. Εκπαιδευτικές ικανότητες των εκπαιδευτών που θα επιλεγούν είναι: α) να είναι Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ, ή β) εκπαιδευτής που έχει διδάξει στο Ινστιτούτο μας ή σε άλλο σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω από 150 διδακτικές ώρες ή γ) εκπαιδευτής απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ).
3. Η διδακτική εμπειρία που θα παρουσιάσει θα πρέπει να είναι σχετική με το σεμινάριο που έχει αιτηθεί να διδάξει και έχει αποκτηθεί τα τελευταία 5 χρόνια.
4. Η εργασιακή εμπειρία του εκπαιδευτή θα πρέπει να σχετίζεται με το σεμινάριο που έχει αιτηθεί να διδάξει.

1. Εκπαίδευση
1.1.
ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
β. Μεταπτυχιακό * σχετικό με το αντικείμενο του σεμιναρίου
γ. Διδακτορικό * σχετικό με το αντικείμενο του σεμιναρίου
* Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο
ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.
10
5 7

1.2.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
α. Μεταπτυχιακό * στην Εκπαίδευση Ενηλίκων β. Διδακτορικό * στην Εκπαίδευση Ενηλίκων γ. Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ
5
10
3
1.3.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
α) Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή/και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία), (0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5) ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών ή επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου Β ΕΚΕΠΙΣ
β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΕΠΙΣ (Σχετική Βεβαίωση Ένταξης στο Μητρώο Β Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ)
15
1.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ α) Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ελάχιστο 150 ώρες)
β) Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω από 150 ώρες (0,5 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)
15
1.5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α) Εργασιακή εμπειρία του υποψήφιου επί του αντικειμένου του σεμιναρίου (0,5 μόριο ανά έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ελγα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ελγα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/10-09-2015 Απόφαση του Δ. Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να επαναλάβει σεμινάρια διάρκειας 120 και 80 ωρών σε διάφορους κλάδους όπως Αγροβιοτεχνίες, Αμπελουργία - Οινολογία, Ανθοκομία, Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης, Βιολογικές καλλιέργειες, Δενδροκομία - Ελαιοκομία,...

Σχολιάστε