Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

 ευρωπαικη ενωση

Οι μηνιαίες απολαβές των ελεγκτών στην ΕΕ ξεκινούν από 4.384,38 ευρώ και φτάνουν έως τα 5.612,65 ευρώ (στην ανώτερη βαθμίδα).

Οι ελεγκτές παρέχουν διασφάλιση στα διοικητικά στελέχη του οργανισμού ελέγχοντας την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και τη βελτιστοποίηση των πόρων, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής της ΕΕ. Επίσης αξιολογούν την επιτυχία της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και τον τρόπο διακυβέρνησης του οργανισμού και λειτουργίας των εσωτερικών διαδικασιών. Η έκταση και η φύση των ελέγχων μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά και να καλύπτουν διάφορες διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες.
AdTech Ad

Οι ελεγκτές μπορούν, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, να κληθούν να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε διάφορες χώρες της ΕΕ, καθώς και σε τρίτες χώρες, ενώ παρέχουν συμβουλές στα διοικητικά στελέχη σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των συστημάτων και των διαδικασιών.

Προσόντα υποψηφίων- Επιλογή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο επίπεδο B2 στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αλλά και πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές (τουλάχιστον 3 ετών) στον τομέα του λογιστικού ελέγχου, των οικονομικών, της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών, της διοίκησης επιχειρήσεων και/ή της πληροφορικής.

Για τους υψηλόβαθμους ελεγκτές απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή σχετική επαγγελματική πείρα, από την οποία τα τρία έτη στον τομέα του ελέγχου.

Για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα εξής κριτήρια:

– Αναγνωρισμένη πιστοποίηση ή επαγγελματικά προσόντα στον τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ΤΠ) ή της λογιστικής.

– Επαγγελματική εσωτερική ή εξωτερική ελεγκτική πείρα τουλάχιστον ενός έτους.

– Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους στον τομέα του ελέγχου ΤΠ.

– Επαγγελματική πείρα στην ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχου ή στην παροχή μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα του ελέγχου.

– Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους στον τομέα του ελέγχου δαπανών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (για παράδειγμα: διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, γεωργία, έρευνα, ανάπτυξη και/ή ανθρωπιστική βοήθεια).

– Επαγγελματική πείρα σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: λογιστική, εσωτερικό έλεγχο, δημοσιονομική διαχείριση, τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, πληροφορική και/ή διαχείριση έργων.

– Πρακτική πείρα στην εφαρμογή τεχνικών ελέγχου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAATs).

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως τις 14 Ιουνίου, στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ευρωπαικη-ενωση.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ευρωπαικη-ενωση-300x300.jpgpsaxnodouleiaΘέσεις ΕξωτερικούΑγορά Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς...
Summary
Article Name
Προσλήψεις διοικητικών στην ΕΕ

Σχολιάστε