Προκήρυξη για υποβολή προτάσεων σχετικά με προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις έργου στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

ινστιτούτα

Οι προσλήψεις αφoρούν στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων που η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ διαχειρίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΣΠΑ 2007-2013) και εκείνων που υλοποιεί ως Δικαιούχος (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020). Συγκεκριμένα προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου συνολικά είκοσι ένα (21) εξωτερικούς συνεργάτες ως εξής:

– δέκα (10) συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Οικονομικών επιστημών

– πέντε (5) συνεργάτες Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης κατεύθυνσης Πληροφορικής με ειδικότητα Αναλυτές / Προγραμματιστές / Διαχειριστής δικτύου

– δύο (2) συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας

– δύο (2) συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγους λογιστικής κατεύθυνσης

– δύο (2) συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής ή αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικού

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.-από Δευτέρα έως Παρασκευή – Μεσογείων 18, Αθήνα, 11527, 5ος όροφος, γραφείο 505) το αργότερο μέχρι τις 15/1/2016 και ώρα 14.00 μμ.

Επάνω στο φάκελο υποβολής κάθε πρότασης θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς ότι αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ καθώς και τη θέση ενδιαφέροντος του υποψηφίου. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.

Αντικατάσταση πρότασης ή διόρθωση όπως ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Η διεύθυνση ταχυδρομική υποβολής θα είναι: Προς: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ / ΓΓΕΤ Μεσογείων 14-18, Αθήνα, 11527, 5ος όροφος, Γραφείο 505 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κα Φλωρίδη Παρασκευή, τηλ. 210 7458177, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή – Μεσογείων 14-18, Αθήνα, Τ.Κ. 11527, καθώς και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα www.gsrt.gr

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/ινστιτούτα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/ινστιτούτα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Προκήρυξη για υποβολή προτάσεων σχετικά με προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις έργου στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι προσλήψεις αφoρούν στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων που η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ διαχειρίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας...

Σχολιάστε