Προσλήψεις μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού προκήρυξε η Λυρική Σκήνη για την κάλυψη οργανικών  θέσεων στην Ορχήστρα της.

δωρεαν εισητηρια

Οι υποψήφιοι πρέπει
1. Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή

β) Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

γ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους

δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους

Να μη συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

Να κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις αίθουσες δοκιμών της Ε.Λ.Σ. Αρχιμήδους 16 -Καλλιθέα.

Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνισμών ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2016.
Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου, που βρίσκεται Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 105 64, αίτηση σε ειδικό έντυπο.
Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης καθώς και τα ορχηστρικά αποσπάσματα μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από το γραφείο
Πρωτοκόλλου, που βρίσκεται Πανεπιστημίου 39, 3ος Όροφος Αθήνα Τ.Κ. 105 64, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 9.00-2.30μ.μ. (τηλ. 210.3711330 και 210.3711200)

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/δωρεαν-εισητηρια.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/δωρεαν-εισητηρια-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέας
Προσλήψεις μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού προκήρυξε η Λυρική Σκήνη για την κάλυψη οργανικών  θέσεων στην Ορχήστρα της. Οι υποψήφιοι πρέπει 1. Ως προς την ιθαγένεια α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή β) Πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη...

Σχολιάστε