Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να συγκροτήσει βάση δεδομένων υποψηφίων που θα μπορούσαν να προσληφθούν ως συμβασιούχοι υπάλληλοι – οδηγοί (ομάδα καθηκόντων I).

ευρωπαικη ενωση

Ενδεικτικά, τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν:

τη μεταφορά προσωπικοτήτων, καθώς και μόνιμων ή άλλων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επισκεπτών·
τη μεταφορά αντικειμένων, εγγράφων και αλληλογραφίας·
τη μέριμνα για την ασφάλεια των προσώπων και των αντικειμένων κατά τη μεταφορά·
την εξασφάλιση της καλής χρήσης του οχήματος και του εξοπλισμού του·
την εκτέλεση, ενδεχομένως, διοικητικών εργασιών ή εργασιών υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα γι΄αυτή τη θέση, θα πρέπει :

να έχετε ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και
να διαθέτετε επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών ως οδηγός.

Θα πρέπει επίσης:

να είστε υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ·
να έχετε άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ (επίπεδο C1)· και
ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής (επίπεδο B2).

Έδρα: οι θέσεις θα έχουν έδρα κυρίως τις Βρυξέλλες.

Αρχικός βασικός μισθός: 1907,24 €. Παράλληλα με την παροχή υποστήριξης και βοήθειας στους νέους υπαλλήλους για τη μετεγκατάστασή τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει επίσης ένα συνολικό πακέτο παροχών, που περιλαμβάνει σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περίπου 110. Οι συμβάσεις θα συναφθούν για αρχική περίοδο 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ευρωπαικη-ενωση.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ευρωπαικη-ενωση-300x300.jpgpsaxnodouleiaΘέσεις ΕξωτερικούΠροκήρυξη,Προσλήψεις
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να συγκροτήσει βάση δεδομένων υποψηφίων που θα μπορούσαν να προσληφθούν ως συμβασιούχοι υπάλληλοι - οδηγοί (ομάδα καθηκόντων I). Ενδεικτικά, τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν: τη μεταφορά προσωπικοτήτων, καθώς και μόνιμων ή άλλων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επισκεπτών· τη μεταφορά αντικειμένων, εγγράφων και αλληλογραφίας· τη μέριμνα για την ασφάλεια των...
Summary
Article Name
Προσλήψεις οδηγών στην Ευρωπαική Επιτροπή

Σχολιάστε