Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16859/24.5.2016 (ΑΔΑ: 6Λ9ΒΟΡ1Ο-ΡΩΧ) Απόφαση του, καλεί όσους ή όσες ενδιαφέρονται και εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των κτιρίων που στεγάζονται οι Μονάδες Υγείας, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία αυτών, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

 Προσλήψεις στην Υγεία

 να υποβάλουν αίτηση (με τα δικαιολογητικά, τα οποία θα συνοδεύουν την αίτησή τους) σε κλειστό -σφραγισμένο φάκελο :

Η αίτηση θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης μέχρι 6-6-2016 και θα απευθύνεται προς :

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16 Τ.Κ. 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4vpe.gr), και έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Μονάδων Υγείας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
Προσλήψεις στην 4 ΥΠΕ
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/noskomeio2.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/noskomeio2-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16859/24.5.2016 (ΑΔΑ: 6Λ9ΒΟΡ1Ο-ΡΩΧ) Απόφαση του, καλεί όσους ή όσες ενδιαφέρονται και εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των κτιρίων που στεγάζονται οι Μονάδες Υγείας, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία αυτών, αρμοδιότητας της...

Σχολιάστε