Οι ειδικότητες που θα προβλέπει η προκήρυξη καθορίστηκαν ως εξής: α) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, ένα (1) στη μονάδα Ηγουμενίτσας και ένα (1) στη μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, για 260 ώρες το καθένα (52 εβδομάδες*4 ώρες/εβδομάδα). Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 12.000 €, ήτοι 6.000 € για κάθε ένα γιατρό ψυχίατρο που θα συμβληθεί με το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας. β) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών, ένα (1) στη μονάδα Ηγουμενίτσας και ένα (1) στη μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, για 104 ώρες το καθένα (52 εβδομάδες*2 ώρες/εβδομάδα).

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 5.000 €, ήτοι 2.500 € για κάθε ένα γιατρό ορθοπεδικό που θα συμβληθεί με το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας. γ) τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολόγων ή Γενικής Ιατρικής, ένα (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» για 520 ώρες (52 εβδομάδες * 10 ώρες/εβδομάδα), ένα (1) στη μονάδα Ηγουμενίτσας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας για 312 ώρες (52 εβδομάδες * 6 ώρες/ εβδομάδα) και ένα (1) στη μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας για 312 ώρες (52 εβδομάδες * 6 ώρες/ εβδομάδα).

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 34.000 €, ήτοι 9.250 € για κάθε ένα γιατρό που θα συμβληθεί με το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και 15.500 € για το γιατρό που θα συμβληθεί με το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων. Οι ανωτέρω ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από το ήδη υπάρχον προσωπικό, διότι απαιτούνται εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις που δεν διαθέτουν και δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, λόγω των περιορισμένων αναγκών, διότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των περιθαλπομένων που χρήζουν τακτική ιατρική φροντίδα από ιατρό ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ορθοπεδικής και από παθολόγο ή γενικής ιατρικής. Όλες οι παραπάνω ειδικότητες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που θα καθοριστούν από το Κέντρο κατόπιν συμφωνίας με τους συμβαλλόμενους και επιπροσθέτως όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/08/perifereiahpeirou.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/08/perifereiahpeirou-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Οι ειδικότητες που θα προβλέπει η προκήρυξη καθορίστηκαν ως εξής: α) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, ένα (1) στη μονάδα Ηγουμενίτσας και ένα (1) στη μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, για 260 ώρες το καθένα (52 εβδομάδες*4 ώρες/εβδομάδα). Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω...

Σχολιάστε