Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης του Δήμου Σουλίου Ηπείρου, σχετικά με την παραγωγή και πώληση αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών με τίτλο:

ΚΕΚ Ιωαννίνων

«Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής για την Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη παραγωγή και πώληση αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών», στο Δήμο Σουλίου Ηπείρου, διάρκειας 260 ωρών, 1 τμήμα με 25 άτομα.
Ο Οργανισμός προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 11/11/2015 έως και την Παρασκευή 20/11/2015, MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., όπως προβλέπονται από την με αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β716.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, (3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα τηλ 26510-48063), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/ΚΕΚ-Ιωαννίνων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/ΚΕΚ-Ιωαννίνων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΟΑΕΔ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης του Δήμου Σουλίου Ηπείρου, σχετικά με την παραγωγή και πώληση αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών με τίτλο: «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής για την Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη παραγωγή και πώληση αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών», στο Δήμο Σουλίου Ηπείρου, διάρκειας 260 ωρών, 1 τμήμα...

Σχολιάστε