Το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία και αφορά την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ.

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη Στρατηγική “Ευρώπη 2020”, η οποία αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

– Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των καλύτερων επιστημόνων, ανδρών και γυναικών
– Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων
– Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών πόρων και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Γυναικεία-Επιχειρηματικότητα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Γυναικεία-Επιχειρηματικότητα-300x299.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕπιχειρηματικότητα,Προγράμματα
Το Πρόγραμμα 'Ορίζοντας 2020' (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία και αφορά την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη Στρατηγική 'Ευρώπη 2020', η οποία αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την...

Σχολιάστε