Με σημαντικές τροποποιήσεις θα «τρέξουν» μέσα στον Μάιο δύο νέα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για 23.000 ανέργους από 18 έως 29 ετών. Η βασική αλλαγή αφορά στο ποσό επιδότησης των καταρτιζόμενων ανέργων, το οποίο είναι σημαντικά αυξημένο.

Ergasia

Στόχος της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου είναι τα προγράμματα να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανέργων. Μάλιστα πρέπει να σημειωθεί πως με τον νέο σχεδιασμό στο πρόγραμμα κατάρτισης εισάγεται και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

Αναλυτικά τα δύο προγράμματα που θα τεθούν σε ισχύ τον επόμενο μήνα είναι τα εξής:

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 15.000 ανέργων. Το πρόγραμμα -προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ- απευθύνεται σε νέους έως 24 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής-επαγγελματικού προσανατολισμού, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων καθώς και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), λιανικό εμπόριο, διεθνές εμπόριο (έμφαση στον πρωτογενή τομέα), τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Το βασικό σημείο αλλαγής αφορά στον «καταμερισμό» της δαπάνης, με στόχο μεγαλύτερο κονδύλι να κατευθύνεται στους ανέργους. Συγκεκριμένα, με τον προηγούμενο σχεδιασμό ο άνεργος λάμβανε για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 799,50 ευρώ και ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης 1.050 ευρώ. Με τις νέες ρυθμίσεις το τελικό ποσό που θα πάρει ο άνεργος θα είναι 1.471,60 ευρώ, ενώ ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης θα λαμβάνει 840 ευρώ.

Μία ακόμα αλλαγή του προγράμματος είναι πως η κατάρτιση θα συνοδεύεται από πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις (θεωρία 120 ώρες και πρακτική άσκηση διάρκειας 260 ώρες). Τα βασικά σημεία του τροποποιημένου προγράμματος είναι τα εξής:

H θεωρητική κατάρτιση θα γίνει σε δύο στάδια ώστε να συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική στις επιχειρήσεις. Αρχικά θα υπάρχουν 60 ώρες κατάρτιση στην έναρξη της δράσης, ενώ στο δεύτερο στάδιο προβλέπονται 60 ώρες θεωρίας μετά την υλοποίηση ενός μήνα πρακτικής άσκησης.
Η κατάρτιση θα γίνει με βάση τα εγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα. Οι πάροχοι κατάρτισης (ΚΕΚ) θα εμπλακούν μόνο στη κατάρτιση η οποία θα γίνει με συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που θα δημιουργηθούν με βάση τα επαγγελματικά περιγράμματα.
Θα δημιουργηθεί ειδικό μητρώο των επιχειρήσεων των κλάδων που θα ζητούν ανέργους για πρακτική άσκηση (ανά ειδικότητα και περιοχή). Στις αιτήσεις θα αναφέρονται ο αριθμός των ατόμων (ανά ειδικότητα) που διατίθεται η επιχείρηση να απασχολήσει, ο αριθμός των απασχολουμένων και η περιφέρεια δραστηριοποίησης.
Οι επιχειρήσεις όπου θα κάνουν πρακτική οι άνεργοι δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξής τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την απόλυση να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε να διατηρείται σταθερός αριθμός υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων. Προβλέπεται επίσης η εντατικοποίηση των ελέγχων από τον δικαιούχο του προγράμματος και το ΣΕΠΕ.
Οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν με την έναρξη στην «Εργάνη» τους ανέργους που θα απασχολήσουν για πρακτική άσκηση.
Προβλέπονται υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής υποστήριξης των καταρτιζομένων και παρακολούθησης μέχρι 6 μήνες μετά το τέλος της κατάρτισης τού πόσοι έχουν ενταχθεί σε θέσεις απασχόλησης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Ergasia1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Ergasia1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΆνεργοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Με σημαντικές τροποποιήσεις θα «τρέξουν» μέσα στον Μάιο δύο νέα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για 23.000 ανέργους από 18 έως 29 ετών. Η βασική αλλαγή αφορά στο ποσό επιδότησης των καταρτιζόμενων ανέργων, το οποίο είναι σημαντικά αυξημένο. Στόχος της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου είναι τα προγράμματα να ανταποκρίνονται στις...

Σχολιάστε