Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 15 κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στους ακόλουθους τομείς: Οικονομικά, Χρηματαγορές, Στατιστική, Λογιστική, Οικονομικό ή Εμπορικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Επικοινωνίες, ΙΤ, Μηχανολογία και Facility Management.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν λάβει τον τελευταίο τίτλο σπουδών τους το αργότερο δύο έτη πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2016, οπότε λήγει και η προθεσμία αποστολής αιτήσεων, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν και φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους κοντά στην ημερομηνία των συνεντεύξεων (1η Σεπτεμβρίου). Επίσης, ζητούνται άριστη γνώση εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης, γενικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές δραστηριότητες κυρίως της ΕΚΤ, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση μίας ακόμα ευρωπαϊκής γλώσσας, αλλά και άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και, κυρίως, Word, Excel και PowerPoint.

Εξάλλου, ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει επίσης να μπορεί αν επικοινωνεί τις ιδέες του με αποτελεσματικό τρόπο, να διατηρεί συνεργατικές σχέσεις με το προσωπικό και τη διοίκηση ανεξαρτήτως ιεραρχίας, να λαμβάνει πρωτοβουλίες, να μπορεί να εργαστεί τόσο αυτόνομα όσο και στο πλαίσιο ομάδας και να επιδεικνύει ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε μία ευρεία γκάμα καθηκόντων.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δύο ετών και στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες μία εξαιρετική ευκαιρία επαγγελματικής ανέλιξης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Οι επιτυχόντες θα συμμετέχουν πλήρως στην εργασία των τμημάτων, όπου θα τοποθετηθούν, ενώ το δεύτερο έτος άσκησης περιλαμβάνει τη συγγραφή και παρουσίαση εργασίας μπροστά σε κοινό, από την οποία θα κριθεί και η επιτυχής ολοκλήρωσή του. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες μπορούν υποβάλουν αίτηση σε κάποια από τις «ανοικτές» θέσεις που προσφέρει η ΕΚΤ, ενώ το αρχικό διετές συμβόλαιο μπορεί να επεκταθεί για ένα ακόμα έτος.

Βιογραφικά αποστέλλονται έως τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου, ηλεκτρονικά στον επίσημο ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, , ενώ πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις συνθήκες εργασίας παρέχονται στη διεύθυνση: www.ecb.europa.eu

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/Ευρωπαϊκή-Κεντρική-Τράπεζα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/Ευρωπαϊκή-Κεντρική-Τράπεζα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΘέσεις ΕξωτερικούΑγορά Εργασίας,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 15 κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στους ακόλουθους τομείς: Οικονομικά, Χρηματαγορές, Στατιστική, Λογιστική, Οικονομικό ή Εμπορικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Επικοινωνίες, ΙΤ, Μηχανολογία και Facility Management. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν λάβει τον τελευταίο τίτλο σπουδών τους το αργότερο δύο...

Σχολιάστε