Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (www.eeae.gr) επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου φυσικό στο Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Η θέση εργασίας εντάσσεται στο πρόγραμμα “Cooperation across Europe for Cd(Zn)Te based Security Instruments (COCAE)” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7 – Θεματική ενότητα: Ασφάλεια). Η χρονική περίοδος της σύμβασης θα είναι μονοετής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανιχνευτικών συστημάτων με κωδικοποιημένα πετάσματα, προσομοίωση ανιχνευτικών συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών με προγράμματα Monte Carlo,και πολύ καλή εμπειρία στον προγραμματισμό ενσωματωμένων συστημάτων.

Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πληροφορίες : τηλ. 210-6506779, 210-6506744, 210-6506700
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν στην ΕΕΑΕ αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο έως τις 09 Δεκεμβρίου 2015.
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν:
– Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Για ΕΕΑΕ, Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, Τ.Θ. 60092, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
– Μέσω Fax : 210 6506748.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Ελληνική-Επιτροπή-Ατομικής-Ενέργειας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Ελληνική-Επιτροπή-Ατομικής-Ενέργειας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (www.eeae.gr) επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου φυσικό στο Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος. Η θέση εργασίας εντάσσεται στο πρόγραμμα “Cooperation across Europe for Cd(Zn)Te based Security Instruments (COCAE)” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7 – Θεματική ενότητα: Ασφάλεια). Η χρονική περίοδος...

Σχολιάστε