Ο Δήμος Σπάρτης καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν στην μία (1) θέση υδρονομέα για την Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη στην Δημοτική Ενότητα ΜΥΣΤΡΑ μέσα στην φετινή αρδευτική περίοδο 2015 να υποβάλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία του Δήμου μας, έντυπο της οποία χορηγείται από αυτή έως και την 24η Ιουνίου 2015.

Δήμο Σπάρτης

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση για μία θέση υδρονομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :
(α) να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια
(β) να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης.
  3. Υπεύθυνη δήλωσή του ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
  4. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
  5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜ.Κ.Α)
  6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ
  7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού μου λογαριασμού όπου φαίνομαι ως πρώτος δικαιούχος

Δεν δύνανται να εκλεγούν οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένην κατά νόμον στέρησιν της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’όσον διαρκεί η στέρησις αύτη.

Σχετική με την θητεία, τις θέσεις, τα καθήκοντα και την αμοιβή των υδρονομέων είναι η υπ αριθ. 185/11-05-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης. η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 40492/2563/29-05-2015 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Σπάρτης-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Σπάρτης--300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη
Ο Δήμος Σπάρτης καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν στην μία (1) θέση υδρονομέα για την Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη στην Δημοτική Ενότητα ΜΥΣΤΡΑ μέσα στην φετινή αρδευτική περίοδο 2015 να υποβάλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία του Δήμου μας, έντυπο της οποία χορηγείται από αυτή έως και την 24η Ιουνίου 2015. Κάθε...

Σχολιάστε