Τη διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που είχε διενεργηθεί το 1998 (αριθμός προκήρυξης 8/1997) καθόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χριστόφορος Βερναρδάκης, θέτοντας σε εφαρμογή το άρθρο 38 του ν. 4369/2016 («Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης»).

 Ασεπ

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

Ο αρμόδιος υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αιτήματα πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Διοικητικού και κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που δύνανται να καλυφθούν από επιτυχόντες του συγκεκριμένου γραπτού διαγωνισμού για την κάλυψη.

Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, εκδίδει προκήρυξη η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, κλάδο και φορέα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και όποιο άλλο ζήτημα κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τις προκηρυχθείσες θέσεις στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), καθώς και πίνακα διοριστέων.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με μόνο κριτήριο τη συνολική βαθμολογία με την οποία είχαν καταταγεί στους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξης με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία που έλαβαν στο διαγωνισμό ήταν ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο.

Ο διαγωνισμός αφορούσε τον διορισμό σε γενικές θέσεις των ΟΤΑ, στην Αγροτική Τράπεζα και στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς και τον διορισμό δακτυλογράφων και στενογράφων. Οι καθορισμένες βάσεις ανά κατηγορία ήταν: Γενικές Θέσεις: ΠΕ και ΤΕ 264, ΔΕ 440, Αγροτική Τράπεζα: ΠΕ και ΤΕ: 440, Υπουργείο Οικονομικών: ΠΕ 616, ΤΕ 528 και Δακτυλογράφων – Στενογράφων: ΔΕ 528.

Αντίθετα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσοι διορίστηκαν ως τακτικό προσωπικό στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και εν συνεχεία παραιτήθηκαν και όσοι κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα σε σειρά διοριστέου και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους.

Μετά τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ, εκδίδεται απόφαση κατανομής του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζονται σταδιακά στις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/asep-1024x684.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/asep-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑΣΕΠ,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Τη διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που είχε διενεργηθεί το 1998 (αριθμός προκήρυξης 8/1997) καθόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χριστόφορος Βερναρδάκης, θέτοντας σε εφαρμογή το άρθρο 38 του ν. 4369/2016 («Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης»).   Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: Ο αρμόδιος...
Summary
Article Name
Πώς θα διοριστούν οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ σε άλλη υπηρεσία ή φορέα

Σχολιάστε