Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δωδεκανησιακό Δίκτυο Στήριξης της Εργασίας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στήριξη ανέργων και αγροτών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων και αγροτών στη Ρόδο παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015.

ανακοινωση

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη σαράντα πέντε (45) ωφελουμένων (είκοσι πέντε (25) ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ και είκοσι (20) εγγεγραμμένων στον ΟΓΑ), οι οποίοι προβλέπεται να τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής:
• Είκοσι (20) άτομα εγγεγραμμένοι στον ΟΓΑ για επέκταση των ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους ή για ίδρυση νέας επιχείρησης
• Είκοσι πέντε (25) άτομα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων.

Οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:
■ Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα, για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων
– σε θέματα αγροτικής οικονομίας (20 ωφελούμενοι),
– σε θέματα επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία (25 ωφελούμενοι)

■ Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης διάρκειας 48 ωρών για την απόκτηση οριζόντιων προσόντων
■ Συμβουλευτική υποστήριξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής έως και 17/07/2015, από
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00, στα γραφεία των εταίρων:
• Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος, τηλ: 2241078230
• Δωδεκανησιακή Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου, Κτίριο Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος, τηλ: 2241044288
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παραπάνω γραφεία καθώς και στην ιστοσελίδα

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ανακοινωση.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ανακοινωση-300x300.jpgpsaxnodouleiaΣεμινάριαΔωρεάν Μαθήματα,ΟΑΕΔ,Προγράμματα
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δωδεκανησιακό Δίκτυο Στήριξης της Εργασίας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στήριξη ανέργων και αγροτών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων και αγροτών στη Ρόδο παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή...

Σχολιάστε