Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25 2015) που απευθύνονται σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα.

laek

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  • Αγγλική εμπορική ορολογία
  • Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
  • Εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα – αύξηση παραγωγικότητας
  • Τούρκικα
  • Βουλγάρικα
  • Σέρβικα
  • Τουρισμός παροχή υπηρεσιών
  • Τεχνικές πωλήσεων – εξυπηρέτηση πελατών

Στα σεμινάρια θα μπορούν να λάβουν μέρος, εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).
Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των διακοσίων (160,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:
1.Αίτηση συμμετοχής
2.Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεμινάριο
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κα Σουλτάνα Μαυρομμάτη τηλ:2510222212 εσωτ. 4 και κα. Αφροδίτη Μάρκου τηλ. 2510 231500.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/laek.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/laek-300x300.jpgpsaxnodouleiaΣεμινάριαΟΑΕΔ,Προγράμματα
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25 2015) που απευθύνονται σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα. Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών...

Σχολιάστε