ΟΑΕΔ: Εργαστήρια ενεργοποίησης – κινητοποίησης άνεργων τρόποι επανένταξης στην αγορά εργασίας

 oaed

Μπορείς να συμμετέχεις σε:

1. εργαστήρι τεχνικών αναζήτησης εργασίας
περιεχόμενο: τρόποι αποτελεσματικής αναζήτησης σύνταξη βιογραφικού, συνέντευξη επιλογής

2.    εργαστήρι διαχείρισης καριέρας -επαγγ/κου επαναπροσανατολισμου

3.    εργαστήρι ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
,   πληροφόρηση επαγγελματική και εκπαιδευτική k   λήψη επαγγελματικών αποφάσεων
,    δημιουργία σχεδίου δράσης για την επίτευξη του επαγγελματικού στόχου,  δημιουργία σχεδίου δράσης για τη δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης

Ημερομηνία: (Δευτέρα 16/05/2016) διάρκεια: 6 ωρες

τόπος: σε αίθουσα δήμου Θερμαϊκού

Διεύθυνση συντονισμού & ανάπτυξης δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης
μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους εργασιακούς σύμβουλους της υπηρεσίας η στους ανταποκριτές λαμβάνοντας και το απαιτούμενο παραπεμπτικό σημείωμα πληροφορίες σε κατά τόπους ανταποκριτές οαεδ δήμου Θερμαϊκου

Summary
Article Name
Σεμινάριο ΟΑΕΔ στο Δήμο Θερμαϊκού
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/oaed.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/oaed-300x300.jpgpsaxnodouleiaΣεμινάριαΑγορά Εργασίας,Άνεργοι,ΟΑΕΔ,Προγράμματα
ΟΑΕΔ: Εργαστήρια ενεργοποίησης - κινητοποίησης άνεργων τρόποι επανένταξης στην αγορά εργασίας   Μπορείς να συμμετέχεις σε: 1. εργαστήρι τεχνικών αναζήτησης εργασίας περιεχόμενο: τρόποι αποτελεσματικής αναζήτησης σύνταξη βιογραφικού, συνέντευξη επιλογής 2.    εργαστήρι διαχείρισης καριέρας -επαγγ/κου επαναπροσανατολισμου 3.    εργαστήρι ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ,   πληροφόρηση επαγγελματική και εκπαιδευτική k   λήψη επαγγελματικών αποφάσεων ,    δημιουργία σχεδίου δράσης για την επίτευξη του...

Σχολιάστε