Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη του πολυαναμενόμενου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 32.433 ανέργων σε 324 δήμους σε Αθήνα και περιφέρεια.

Δημόσιος-τομέας03

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη του πολυαναμενόμενου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 32.433 ανέργων σε 324 δήμους σε Αθήνα και περιφέρεια.

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, θα έχουν επιλεγεί από πέντε κατηγορίες ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος, και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος. Ας σημειωθεί ότι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων οφείλουν να είναι αμφότεροι οι σύζυγοι και όχι μόνο ο αιτών, ενώ αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι δύο σύζυγοι μόνο αν είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Επίσης, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μακροχρόνια άνεργοι, εκείνοι δηλαδή που βρίσκονται στα Μητρώα Ανέργων πάνω από δώδεκα μήνες, και άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα βασιστεί, εκτός από τους τίτλους σπουδών που αφορούν κάθε ειδικότητα, σε πρόσθετα κριτήρια, όπως το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ή της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της, επίσης με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα -ατομικό ή οικογενειακό-, το όριο ηλικίας και τον αριθμό ανήλικων τέκνων.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, ενώ η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Μετά τη συμπλήρωσή της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/Δημόσιος-τομέας031.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/Δημόσιος-τομέας031-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Κοινωφελούς Εργασίας,Προσλήψεις
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη του πολυαναμενόμενου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 32.433 ανέργων σε 324 δήμους σε Αθήνα και περιφέρεια. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη του πολυαναμενόμενου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 32.433 ανέργων σε 324 δήμους σε Αθήνα...

Σχολιάστε