Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) θα υπαχθούν από την 1η Ιουνίου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ).

etea

Σύμφωνα με επείγον έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ), το ΤΑΥΕΒΖ καταργείται, όπως αποφασίστηκε σε γενική συνέλευση ήδη από την 24η Αυγούστου του 2013 και έτσι οι ασφαλισμένοι του, θα θεωρούνται στο εξής, ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ.

Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΤΑΥΕΒΖ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή προσμετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του, θεωρείται χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ.

Διευκρινίζεται επίσης ότι τυχόν περιπτώσεις αναγνωρίσεων χρόνων στο ΤΑΥΕΒΖ, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στο ΕΤΕΑ μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Όπως εντάχθηκαν οι ασφαλισμένοι, έτσι και οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ. Εφεξής, το υπερεπικουρικό ταμείο των 1,1 εκατ. συνταξιούχων αναλαμβάνει την υποχρέωσης της καταβολής των συντάξεών τους, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του λογαριασμού επικουρικής σύνταξη.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αναπροσαρμόζονται τα ποσά των συντάξεων των συνταξιούχων του ΤΑΥΕΒΖ. Αντίστοιχα, αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί στο ΤΑΥΕΒΖ από ασφαλισμένους του μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής τους στο ΕΤΕΑ και εκκρεμούν, κρίνονται από το ΕΤΕΑ σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία του ΤΑΥΕΒΖ.

Ταυτόχρονα, στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι μεταβιβάζεται στο ΕΤΕΑ, ποσοστό 60% της συνολικής κινητής και 60% της συνολικής ακίνητης περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ.

www.dikaiologitika.gr

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/etea.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/etea-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕΤΕΑ,Συντάξεις
Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) θα υπαχθούν από την 1η Ιουνίου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ). Σύμφωνα με επείγον έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ), το ΤΑΥΕΒΖ καταργείται, όπως αποφασίστηκε σε γενική...

Σχολιάστε