Με επίκεντρο τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους αλλά και τους ανέργους του τεχνικού κλάδου, ΤΕΕ, ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα τεχνικά επαγγέλματα.

mixanikoi-2

Συγκεκριμένα οι τρεις φορείς μέσω του Συμφώνου Συνεργασίας που υπέγραψαν, επιδιώκουν να συνδέσουν τις προσφερόμενες τεχνικές ειδικότητες με τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της κλαδικής αγοράς εργασίας, καθώς στη χώρα μας παρατηρείται το εξής παράδοξο: παρότι υπάρχουν προοπτικές δυναμικής πορείας των τεχνικών ειδικοτήτων, ο κλάδος καταγράφει υπέρογκα ποσοστά ανεργίας.

Σχεδιασμός
Υπό αυτό πρίσμα, το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και η ΓΣΕΒΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), προωθούν για το αμέσως επόμενο διάστημα τη χαρτογράφηση του χώρου ανά ειδικότητα, επάγγελμα, γνωστικό αντικείμενο και επιμέρους κλάδο, προκειμένου:

• να ληφθούν πρωτοβουλίες για τη διάγνωση των αναγκών και τη διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων της κλαδικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο ζήτησης ειδικοτήτων (νέες ή αναβάθμιση υπαρχόντων), δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων, ευκαιριών αυτοαπασχόλησης και ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κ.λπ.

• να αναδειχθούν με σαφήνεια οι τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασιακής πραγματικότητας των επιμέρους επαγγελματικών ειδικοτήτων και κλάδων,

• να σχεδιαστούν από κοινού δράσεις πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων.

Παράλληλα δρομολογούν την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού (επανα)προσανατολισμού με γενικότερο στόχο:

• την ενδυνάμωση της διαδικασίας (επαν)ένταξης των ανέργων στην κλαδική αγορά εργασίας (στην προηγούμενη, συναφή ή όμορη ειδικότητα) είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,

• τη βελτίωση της θέσης, την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και την ενίσχυση της εξέλιξης των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων

• τη διενέργεια εξειδικευμένων προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (διά ζώσης/εξ αποστάσεως/e-learning), για την αναβάθμιση κάθετων και οριζόντιων δεξιοτήτων και την αντιστοίχησή τους με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες στην κάθε ειδικότητα.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/mixanikoi-2-1024x724.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/mixanikoi-2-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑγορά Εργασίας,Επιχειρηματικότητα,Θέσεις Εργασίας
Με επίκεντρο τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους αλλά και τους ανέργους του τεχνικού κλάδου, ΤΕΕ, ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα τεχνικά επαγγέλματα. Συγκεκριμένα οι τρεις φορείς μέσω του Συμφώνου Συνεργασίας που υπέγραψαν, επιδιώκουν να συνδέσουν τις προσφερόμενες τεχνικές ειδικότητες με τις υφιστάμενες...

Σχολιάστε