Τη σύνταξη του πατέρα τους, με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, μπορούν να λάβουν οι άνδρες ενήλικοι γιοί τους, όπως για παράδειγμα να είναι ανίκανοι προς εργασία με ποσοστό 50% και άνω, όπως προβλέπει πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 άγαμους γιούς

Όπως αναφέρεται, τα άρρενα ενήλικα τέκνα θανόντος στρατιωτικού συνταξιούχου του Δημοσίου, ο οποίος κατατάχθηκε στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1982, δικαιούνται σύνταξη κατά μεταβίβαση από το Δημόσιο Ταμείο εάν, εκτός από άγαμα, είναι ταυτόχρονα και ανίκανα για εργασία κατά ποσοστό 50% και άνω, είτε φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή της χώρας ή σε ισότιμη με αυτή του εξωτερικού ή σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας, οπότε εξακολουθούν να λαμβάνουν το μερίδιο της σύνταξής τους μέχρι το πέρας των σπουδών τους, σε κάθε δε περίπτωση όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους αν φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και όχι πέραν του 22ου έτους αν φοιτούν σε Ι.Ε.Κ και ως εκ τούτου πράγματι θεσπίζονται για τη συνταξιοδότησή τους πρόσθετες προϋποθέσεις σε σύγκριση με αυτές που απαιτούνται για τις θυγατέρες των ανωτέρω υπαλλήλων ή συνταξιούχων, για τις οποίες αρκεί η έλλειψη γάμου”.

Η απόφαση εκδόθηκε το 2014 και ήρθε να αναιρέσει προηγούμενες, οι οποίες αναγνώριζαν αδιακρίτως ίσα δικαιώματα και ίση μεταχείριση μεταξύ άγαμων θυγατέρων και άγαμων γιων. Η ίδια νομολογία παραμένει μέχρι σήμερα, για τους γιους εκείνων που μπήκαν στο στράτευμα πριν τις 31-12-1982 .

Υπενθυμίζεται ό´τι η Ολομέλεια του Δικαστηρίου το 2011 είχε κάνει δεκτή προσφυγή γιου στρατιωτικού που ζητούσε να μην εξαιρεθεί της σύνταξης επειδή ηταν μεγαλύτερος των 24 ετών και δεν ήταν ανίκανος για εργασία κατα 50%, θεωρώντας πως θα πρέπει να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια με αυτα που ισχύουν για τις θυγατέρες που θέλουν ως μόνη προυπόθεση την αγαμία( για κατάταξη πατρός πριν το 1982). Σχετική απόφαση θετική προς τα αγόρια – τέκνα, είχε εκδώσει και το 3ο τμήμα του Δικαστηρίου
Με νεότερη απόφαση του (4324/14) όμως η Ολομέλεια του Δημοσιονομικού Δικαστηρίου ξεκαθαρίζει πως δεν έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν τη σύνταξη του πατέρα τους στρατιωτικού υπαλλήλου οι άγαμοι γιοι, με μοναδική προυπόθεση το γεγονός ότι δεν είναι παντρεμένοι.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/εισφορά-αλληλεγγύης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/εισφορά-αλληλεγγύης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑσφάλιση,Δημόσιο,Συντάξεις
Τη σύνταξη του πατέρα τους, με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, μπορούν να λάβουν οι άνδρες ενήλικοι γιοί τους, όπως για παράδειγμα να είναι ανίκανοι προς εργασία με ποσοστό 50% και άνω, όπως προβλέπει πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως αναφέρεται, τα άρρενα ενήλικα τέκνα θανόντος στρατιωτικού συνταξιούχου του Δημοσίου, ο οποίος...

Σχολιάστε