Σανίδα σωτηρίας αποτελεί για περίπου 170.000 υποψήφιους συνταξιούχους η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης.

προσωρινη συνταξη

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να θεμελιώσουν ταχύτερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας στο 67ο έτος. Με δεδομένη τη συζήτηση για την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων όσοι είναι κοντά στην πόρτα εξόδου πρέπει να εξετάσουν τις επιλογές που έχουν όσον αφορά στα πλασματικά έτη.

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή, καθώς υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις ανάλογα με το Ταμείο και το έτος θεμελίωσης. Συγκεκριμένα στα ασφαλιστικά ταμεία τα πλασματικά έτη που αναγνωρίζονται ξεκινούν από τέσσερα για θεμελίωση το 2011 και πλέον έχουν φτάσει τα επτά έτη.

Ειδικό καθεστώς ισχύει στο Δημόσιο, όπου μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι και πέντε εξτρά έτη για τα παιδιά (επομένως τρίτεκνος που θεμελιώνει δικαίωμα φέτος εξαγοράζει έως και δώδεκα χρόνια).

Οι δεκαεπτά βασικές κατηγορίες είναι οι εξής:

 1. Ανδρες στο ΙΚΑ που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 10.500 ένσημα το 2011 ή 2012 και έχουν ως σήμερα συμπληρωμένο το 58ο ή 59ο έτος της ηλικίας. Για την έξοδο οι απαιτούμενες ημέρες διαμορφώνονται στις 10.800 ή στις 11.100 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
 2. Ανδρες στο ΙΚΑ που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2011 ή 2012 και είναι σήμερα από 53 ετών και 9 μηνών μέχρι 56 ετών και 6 μηνών.
 3. Ανδρες στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011-2012, καθώς ισχύουν μειωμένα όρια ηλικίας.
 4. Ανδρες στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 για 35ετία. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 25ετία και οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 58 ή τα 59 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
 5. Ανδρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011 ή το 2012. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας «κλειδώνουν» δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και πλήρη στα 65.
 6. Πατέρες ανηλίκων στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011 ή 2012. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 25ετία και οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 52 ή τα 55 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
 7. Τρίτεκνοι στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης τη διετία 2011-2012. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 52 ή τα 55 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
 8. Γυναίκες στο ΙΚΑ που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης (100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία) και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας μέχρι το τέλος του 2012. Σ’ αυτήν την περίπτωση το έτος εξόδου στη μειωμένη σύνταξη είναι το 56ο για θεμελίωση το 2011 και το 57ο για θεμελίωση το 2012.
 9. Γυναίκες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του 2012. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας «κλειδώνουν» δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών με θεμελίωση το 2011 και 57 ετών για θεμελίωση το 2012.
 10. Γυναίκες στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με μόνο τον χρόνο ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 55 ή 56 ή 58 ετών ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
 11. Γυναίκες στο ΙΚΑ που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένο ως σήμερα το 55ο έτος της ηλικίας τους. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να λάβουν σύνταξη πλήρη με τη συμπλήρωση του 56ου ή 57ου έτους της ηλικίας τους.
 12. Γυναίκες στο ΙΚΑ που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν 10.000 ένσημα το 2011 ή το 2012 και έχουν συμπληρώσει από το 56ο μέχρι το 58ο έτος και 6 μήνες.
 13. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ. Νομικών) που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν 35 έτη ασφάλισης το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένο ως σήμερα το 58ο ή το 59ο έτος της ηλικίας τους.
 14. Μητέρες ανηλίκων στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010, το 2011 ή 2012. Η έξοδος γίνεται από τα 50 έως τα 55 ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
 15. Τρίτεκνες στο Δημόσιο που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012. Για θεμελίωση το 2010 η έξοδος γίνεται ανεξαρτήτως ορίου, ενώ τη διετία 2011 – 2012 στα 52 και στα 55.
 16. Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ ή στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 5.500 ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 και έχουν συμπληρώσει από το 50ό έως το 60ό έτος της ηλικίας τους.
 17. Μητέρες ανηλίκων στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που μπορούν με εξαγορά να συμπληρώσουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 και έχουν συμπληρώσει από το 50ό έως το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι

Τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν έως και δύο χρόνια δωρεάν έχουν οι ασφαλισμένοι για να επιταχύνουν την έξοδο στη σύνταξη. Ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια έχουν όσοι αποφασίσουν να πληρώσουν για τα πλασματικά έτη ασφάλισης, ωστόσο πρέπει να εξετάσουν όλες τις επιλογές για να επιλέξουν την οικονομικότερη λύση.

Για την πλειονότητα των πλασματικών ετών (π.χ. σπουδές, χρόνος τέκνων) το κόστος είναι 168 ευρώ για κάθε μήνα εξαγοράς στα ασφαλιστικά ταμεία. Ακριβότερα κοστίζει η εξαγορά του στρατού, ωστόσο όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα φέτος δικαιούνται έκπτωση 50%.

Να σημειωθεί πως περισσότερες ευκαιρίες για αναγνώριση πλασματικών ετών έχουν όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μετά το 2011 με διατάξεις της νομοθεσίας που τροποποιήθηκαν με νόμους του 2010 (3863, 3865 και 3996). Λιγότερα περιθώρια έχουν όσοι κλείδωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 • Ο πλασματικός χρόνος για τα παιδιά φτάνει έως και τα πέντε έτη. Συγκεκριμένα είναι ένας χρόνος για το πρώτο παιδί, δύο έτη για το δεύτερο παιδί και άλλα δύο έτη για το τρίτο παιδί.
 • Στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία ο πλασματικός χρόνος των παιδιών δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση των μητέρων ανηλίκων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών και χήρων πατέρων ανηλίκων ή ανάπηρων παιδιών.
 • Στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12ετία.
 • Στο Δημόσιο ο πλασματικός χρόνος των τέκνων για να εξαγοραστεί απαιτούνται 15 έτη δημόσιας υπηρεσίας. Για την αναγνώριση των υπολοίπων πλασματικών ετών πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης.
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προσωρινη-συνταξη.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προσωρινη-συνταξη-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,ΙΚΑ,Συντάξεις
Σανίδα σωτηρίας αποτελεί για περίπου 170.000 υποψήφιους συνταξιούχους η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να θεμελιώσουν ταχύτερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας στο 67ο έτος. Με δεδομένη τη συζήτηση για την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων όσοι είναι κοντά στην πόρτα...

Σχολιάστε