Όπως αποκαλύπτει το ΒΗΜΑ, η πρόβλεψη έχει ενταχθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο για τη δημόσια διοίκηση, με δεδομένο ότι τα όρια συνταξιοδότησης αναπροσαρμόζονται στα 67 έτη ή στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης συνταξιοδότησης.

Με βάση την συγκεκριμένη πρόβλεψη, η δυνατότητα στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους να ζητήσουν πριν από τη συμπλήρωση της 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης την παραμονή τους στην υπηρεσία μέχρι πέντε επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους κατ’ ανώτατο όριο.

Κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και για τους υπαλλήλους που έχει λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση, τους τελευταίους τρεις μήνες του 2015, έως τη δημοσίευση των προτεινόμενων διατάξεων.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 36 του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

«Οι εν ενεργεία υπάλληλοι με αίτηση που υποβάλλεται έξι μήνες πριν τη συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία έως πέντε επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 67ου έτους της ηλικίας τους. Η αίτηση ανανεώνεται κατά έτος με ανώτατο όριο τα πέντε έτη. Η αίτηση δύναται να γίνει δεκτή με απόφαση του αρμόδιου υπουργού αφού συνεκτιμηθούν και οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, οι υπάλληλοι των οποίων έχει λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση, εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2015 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (συμπλήρωση 35ετίας και του 60ou έτους της ηλικίας) δύνανται να επανέλθουν στην υπηρεσία, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση έως και 31.12.2016».

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/συνταξη-1024x683.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/συνταξη-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Συντάξεις,Υπουργείο Εργασίας
Όπως αποκαλύπτει το ΒΗΜΑ, η πρόβλεψη έχει ενταχθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο για τη δημόσια διοίκηση, με δεδομένο ότι τα όρια συνταξιοδότησης αναπροσαρμόζονται στα 67 έτη ή στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης συνταξιοδότησης. Με βάση την συγκεκριμένη πρόβλεψη, η δυνατότητα στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους να ζητήσουν πριν...

Σχολιάστε