Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία με στόχο την απόκτηση τίτλου σπουδών (π.χ. Μaster) σε κρατικό ή αναγνωρισμένο από το γερμανικό κράτος πανεπιστήμιο

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών DAAD

Η υποτροφία προσφέρεται για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης και απευθύνεται σε απόφοιτους ή τελειόφοιτους Ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στη Γερμανία το χειμερινό εξάμηνο 2016/17, όπως επίσης σε υποψήφιους, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα γερμανικού πανεπιστημίου και βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους.

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 7 500 €, μηνιαία καταβολή 750 €

Εφάπαξ φοιτητικό επίδομα

Εφάπαξ επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων

Ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας

Μαθήματα Γερμανικών

o Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων Γερμανικών διάρκειας έως 6 μήνες πριν την έναρξη των σπουδών (Η DAAD κρίνει για ποιους από τους υπότροφους θα ήταν χρήσιμο να παρακολουθήσουν ένα τμήμα βάση του γλωσσικού επιπέδου τους σε σχέση με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχουν επιλέξει)

o Δυνατότητα παρακολούθησης online- μαθημάτων του DUO διάρκειας έως 6 μήνες (για όλους τους υποτρόφους)

o Δυνατότητα επιστροφής εξέταστρων TestDaF εφόσον έχετε συμμετάσχει στην εξέταση στην Ελλάδα ή στη Γερμανία κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της αποδοχής και λήξης της υποτροφίας.

Υποτροφίες που παρέχονται από την Ελλάδα (π.χ. ΙΚΥ) δεν συνυπολογίζονται μέχρι του ποσού των 400 €, υπέρβαση αυτού συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης υποτροφίας της DAAD.

Καταληκτική ημερο-μηνία υποβολής αιτήσεων:
30 Νοεμβρίου 2015 (έναρξη της υποτροφίας Σεπτέμβριος/ Οκτώβριος 2016)

Οι Πτυχιούχοι θα πρέπει να επιδείξουν βασικό τίτλο σπουδών με ελάχιστη βαθμολογία το 7,0 , ενώ οι Τελειόφοιτοι θα υποβάλουν αίτηση με τον μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος θα πρέπει να υπερβαίνει τον προαναφερόμενο μέσο όρο.

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων οι πτυχιούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν υπερβεί τα 6 έτη από την ολοκλήρωση των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τους 15 μήνες διαμονής στη Γερμανία (ισχύει για όλους τους υποψήφιους)

Αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά online μέσω του portal της DAAD μαζί με τα πιο κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά τα οποία οφείλετε να ανεβάσετε στο portal. Δεν απαιτείται η κατάθεση της αίτησης. Εξαίρεση αποτελεί η συστατική επιστολή.

Δείτε εδώ έναν οδηγό υποβολή αίτησης

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις απορρίπτονται

δειτε εδω περισσότερα

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Υποτροφίες-μεταπτυχιακών-σπουδών-DAAD.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Υποτροφίες-μεταπτυχιακών-σπουδών-DAAD-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔωρεάν Παροχές,Ειδική ενίσχυση
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία με στόχο την απόκτηση τίτλου σπουδών (π.χ. Μaster) σε κρατικό ή αναγνωρισμένο από το γερμανικό κράτος πανεπιστήμιο Η υποτροφία προσφέρεται για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης και απευθύνεται σε απόφοιτους ή τελειόφοιτους Ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους...

Σχολιάστε