Οι Γ.Γ. Εσόδων και Δημόσιας Περιουσίας ζητούν να προσλάβουν 1.480 υπαλλήλους .Χίλιες τετρακόσιες ογδόντα θέσεις τακτικού προσωπικού περιλαμβάνει το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κάλυψη άμεσων αναγκών στο δημοσιονομικό και ελεγκτικό έργο που τελεί.

ergasiaka51

Οι ειδικότητες ΠΕ Εφοριακών και ΠΕ Τελωνειακών συγκεντρώνουν συνολικά 1.065 θέσεις. Ωστόσο, η κάλυψη ενός μέρους των θέσεων στις ειδικότητες αυτές ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας μετάταξης από το σώμα της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο προς το παρόν έχει καταργηθεί Εξάλλου, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών, η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, η οποία στοχεύει στην άμεση στελέχωσή του.

Hδη το ΑΣΕΠ προετοιμάζεται για την έκδοση προκήρυξης για 450 μόνιμους Εφοριακούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα προσληφθούν ως Ελεγκτές Εσόδων και θα διοριστούν στην αντίστοιχη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αναφορικά με τις ευρύτερες ανάγκες του ΥΠΟΙΚ, οι οποίες καταγράφονται στο υποβληθέν αίτημα, αφορούν οκτώ εποπτευόμενους φορείς του, από τους οποίους τις περισσότερες θέσεις συγκεντρώνουν οι εξής δύο:

Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων, 1.140 θέσεις, και Γ. Γ. Δημόσιας Περιουσίας, 272 θέσεις.Στη Γ. Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης κατανέμονται 33 θέσεις, στο Νομικό Συμβούλιο Κράτους και στη Γ. Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής από 13 θέσεις, οκτώ στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, τρεις στο ΣΔΟΕ και δύο θέσεις στη Γ. Γ. Οικονομικής Πολιτικής.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, εκ των οποίων 1.183 για πτυχιούχους ΑΕΙ, 149 για πτυχιούχους ΤΕΙ, 88 για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 60 αποφοίτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις υπηρεσίες του υπουργείου είναι οι εξής δύο: ΠΕ Εφοριακών, 908 θέσεις, και ΠΕ Τελωνειακών, 157 θέσεις.

Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι η κάλυψη ενός μέρους των θέσεων στις δύο παραπάνω ειδικότητες ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας μετάταξης από το σώμα της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο προς το παρόν έχει καταργηθεί. Αναφορικά με τις λοιπές ειδικότητες που χρειάζονται οι υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία τους είναι οι εξής:

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (117 θέσεις), ΠΕ Μηχανικών (116 θέσεις), ΤΕ Μηχανικών (52 θέσεις), ΠΕ Πληροφορικής (30 θέσεις), ΥΕ Φυλάκων (23 θέσεις), ΥΕ Εργατών (16 θέσεις) και ΥΕ Επιμελητών/Κλητήρων (13 θέσεις). Το αίτημα περιλαμβάνει, επίσης, την κάλυψη θέσεων στις ειδικότητες ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Εργατών, ΔΕ Κοπτών/Βιβλιοδετών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Ηλεκτρολόγου, ΔΕ Υδραυλικών, ΠΕ Νομικών, ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Μηχανολόγου και ΥΕ Καθαριστών.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka51.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka51-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Οι Γ.Γ. Εσόδων και Δημόσιας Περιουσίας ζητούν να προσλάβουν 1.480 υπαλλήλους .Χίλιες τετρακόσιες ογδόντα θέσεις τακτικού προσωπικού περιλαμβάνει το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κάλυψη άμεσων αναγκών στο δημοσιονομικό και ελεγκτικό έργο που τελεί. Οι ειδικότητες ΠΕ Εφοριακών και ΠΕ Τελωνειακών συγκεντρώνουν συνολικά 1.065...

Σχολιάστε