Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε οι δήμοι της χώρας
θα προσλάβουν 1.534 πτυχιούχους φυσικής αγωγής με οκτάμηνες προσλήψεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για όλους»

«Άθληση για όλους»

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.534) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη
στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015−2016, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής.

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/«Άθληση-για-όλους».jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/«Άθληση-για-όλους»-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα
Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε οι δήμοι της χώρας θα προσλάβουν 1.534 πτυχιούχους φυσικής αγωγής με οκτάμηνες προσλήψεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για όλους» Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.534) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄...

Σχολιάστε