Η Περιφ/κή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρία (3) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και επτά (7) άτομα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης εξάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (ΕΛΤΑ)

ΕΛΤΑ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν :

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Ταχυδρομικό Κατάστημα Νέων Μουδανιών, Γ.Παπανδρέου και Καρυωτάκη, Τ.Κ. 632 00 – ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, για την ανακοίνωση ΣΟΧ 43/2015, υπόψη κυρίας Αναστασίας Ζέρβα (τηλ. επικοινωνίας: 23730 21256).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ταχυδρομικό Κατάστημα Νέων Μουδανιών, Γ.Παπανδρέου και Καρυωτάκη, Νέα Μουδανιά, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας:, 23730 -21256, κυρία Αναστασία Ζέρβα).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 14/10/2015-23/10/2015

[block]1[/block]

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΕΛΤΑ-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΕΛΤΑ--300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΚΟ,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Η Περιφ/κή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρία (3) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και επτά (7) άτομα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης εξάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (ΕΛΤΑ) Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται...

Σχολιάστε