Ο Δήμος ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι τρεις (3) μήνες), συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για τις εξής ειδικότητες και αριθμό θέσεων:

• Επιμελητές ένας (1)
• Ειδικοί Συνεργάτες Χειροτεχνίας τρείς (3)
• Νοσοκόμος ένας (1)
• Αποθηκάριος ένας (1)

• Βοηθός Μαγείρου ένας (1)
• Ειδικός Τεχνίτης ένας (1)
• Προσωπικό Καθαριότητας ένας (1)
• Γυμναστής ένας (01)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 12.07.2018 έως και 13.07.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στο Δήμο Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) αρμόδιοι υπάλληλοι: Σπανάκη Έλμα – τηλ. 2813404663, Σαρρή Ειρήνη τηλ. 2813404628.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση για την αναλυτική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην παιδική κατασκήνωση από την ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.hersonisos.gr) ή από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Χερσονήσου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Χερσονήσου-300x286.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι τρεις (3) μήνες), συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο...

Σχολιάστε