Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ΑΤΟΜΩΝ, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και καθαριότητας έτους 2015 στο Δήμο

DHMARXEIO-abdhron

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις υποβάλλονται από 23-07-2015 Έως τις 29-07-2015, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογ. Κατ.
3. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)
4. Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού
5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
6. ΟΔΗΓΟΙ και ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (αντίστοιχα διπλώματα και άδειες)

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/DHMARXEIO-abdhron.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/DHMARXEIO-abdhron-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ΑΤΟΜΩΝ, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και καθαριότητας έτους 2015 στο Δήμο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Αιτήσεις υποβάλλονται από 23-07-2015 Έως τις 29-07-2015, στο...

Σχολιάστε