Ο Δήμος ανακοινώνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Μάιο του έτους 2017, συνολικού αριθμού δέκα(10) ατόμων,

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δυτικής Μάνης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και να δημοσιευτεί στο Διαύγεια.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Δήμο και να την υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27/4/2017 έως και 4/5/2017 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου μας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
–    Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
–    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δυτικης-Μάνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δυτικης-Μάνης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος ανακοινώνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Μάιο του έτους 2017, συνολικού αριθμού δέκα(10) ατόμων, Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δυτικής Μάνης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία...

Σχολιάστε