Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,δίμηνης διάρκειας , συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας των λουομένων ναυαγοσωστικής κάλυψης και για λόγους πυρασφάλειας της υπηρεσίας καθαριότητας

δημαρχειο δωριδος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του α’ μέρους του ν. 3584/2007.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος (στο Λιδωρίκι) και στις έδρες των υπολοίπων τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δωρίδος : Ευπαλίου ( στο Ευπάλιο) , Βαρδουσίων (στο Κροκύλειο) και Τολοφώνος (στην Ερατεινή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή της στο Δημοτικό κατάστημα ήτοι από 18 -6-2015 ημέρα Πέμπτη εως και 24-6-2015 ημέρα Τετάρτη Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2266350300 αρμόδια υπάλληλος κ. Δούκα Θεοδώρα

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχειο-δωριδος.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχειο-δωριδος-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,δίμηνης διάρκειας , συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας των λουομένων ναυαγοσωστικής κάλυψης και για λόγους πυρασφάλειας της υπηρεσίας καθαριότητας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο...

Σχολιάστε