Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 181/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα και για τον μήνα Αύγουστο , συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων,

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι επιδοτούμενοι άνεργοι

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, από 14 /08/2015 έως και 24 /08/2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ύστερα από την υπ' αριθ. 181/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα και για τον μήνα Αύγουστο , συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ...

Σχολιάστε