Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε ότι αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας

Δήμο Λεβαδέων.1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή στην περίπτωση που απαιτείται.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι και την Τρίτη 23-6-2015 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Λεβαδέων (Δ/νση: Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, ΤΚ 32100, τηλ: 2261350833) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Γκικόπουλος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λεβαδέων.1.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λεβαδέων.1-300x300.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε ότι αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Οι υποψήφιοι πρέπει να...

Σχολιάστε