Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Μαλεβιζίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο.

Δήμο Μαλεβιζίου

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Τις απαραίτητες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτούνται από τα ειδικά τυπικά προσόντα της θέσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Μαλεβιζίου Δ/νση: Μ.Λουντέμη 11, Αγία Μαρίνα Γάζι Τ.Κ. 71414 Γάζι, (τηλ:2810314852) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Γεωργία Σμαργιανάκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της ανακοίνωσης αυτής στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Μαλεβιζίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Μαλεβιζίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Μαλεβιζίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα...

Σχολιάστε