Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας συνολικά 10 ατόμων.

δημοσ χανιων
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας )2
YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων8

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανός αριθμός αιτήσεων από υποψηφίους που κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης των οδηγών θα καλυφθούν αντίστοιχα οι 10 συνολικά θέσεις από ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων .

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών ,να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν , να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07γ) και να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στο Δήμο Χανίων .

Τυπικά Προσόντα

1. Για τις θέσεις YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 5 του Ν 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /Α/08.10.1997).
2. Για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας )απαιτείται τουλάχιστον :
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 6/6/2016 έως και 8/6/2016 και ώρες από 8.30 έως 14.30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 – Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41670 -671-674).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημοσ-χανιων.jpeghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημοσ-χανιων-300x270.jpegpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας συνολικά 10 ατόμων. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕ Οδηγών (Γ' κατηγορίας ) 2 YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων 8 Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανός αριθμός αιτήσεων από υποψηφίους που κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης των οδηγών θα καλυφθούν αντίστοιχα οι 10 συνολικά...
Summary
Article Name
10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χανίων

Σχολιάστε