Ο Δήμος Δυτικης Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούνιο του έτους 2015, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων.

ψαχνω-δουλεια

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δυτικής Μάνης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και να δημοσιευτεί στο Διαύγεια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Δήμο και να την υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 2/6/2015 έως και 8/6/2015 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου μας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ψαχνω-δουλεια.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ψαχνω-δουλεια-300x300.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Δυτικης Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούνιο του έτους 2015, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων. Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δυτικής Μάνης, στον οποίο...

Σχολιάστε