Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Μάρτιο του έτους 2θ16, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δυτικής Μάνης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και να δημοσιευτεί στο Διαύγεια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Δήμο και να την υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 23/2/2016 έως και 29/2/2016 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου μας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
– Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δυτικης-Μάνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δυτικης-Μάνης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Μάρτιο του έτους 2θ16, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δυτικής Μάνης, στον οποίο...

Σχολιάστε