Την πλήρωση δέκα (10) θέσεων συνεργατών εξειδικευμένων στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ανακοίνωσε το Εθνικό Θέατρο.

Η ειδικότητα που ζητούνται είναι «Καλλιτέχνης–εμψυχωτής» και θα προσληφθούν για την υλοποίηση προγράμματος εφηβικού Θεάτρουσε δύο σχολεία που βρίσκονται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες Περιφέρειες:Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα,Νότιο Αιγαίο

Στόχος της Πράξης «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» είναι να δημιουργήσει καλλιτεχνικές γέφυρες ανάμεσα στους έφηβους και το Εθνικό Θέατρο, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα δίκτυο από ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και νέους που συνομιλούν και συν-δημιουργούν. Οστόχος της παρέμβασης στο σχολείο είναι: – η αισθητική παιδεία και γνωριμία με το θέατρο ως μορφή τέχνης, σε αντιστάθμισμα της απομόνωσης απότα πολιτιστικά δρώμενα που ίσως χαρακτηρίζει συγκεκριμένες περιοχές καικοινότητεςνέων, – η ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης και η άσκηση της φαντασίας και της επινοητικότητας, δεξιότητες που έχουν αποτέλεσμα την ψυχική θωράκιση και ανθεκτικότητα των εφήβων,- η καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα την ενθάρρυνση της ομαδικής δουλειάς, – η παροχή βιωματικής μάθησης για τον εαυτό και τον κόσμο σε δεκάδες εφηβικές ομάδες της περιφέρειας.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται, ενδεικτικά, στα 3.939,39 € και περιλαμβάνει το νόμιμο ποσοστό του επιδόματος αδειών και δώρων ανάλογα με την διάρκεια της σύμβασης, το μεικτό μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές που αποδίδει το Εθνικό Θέατρο στους ασφαλιστικούς φορείς, κάθε φόρο, τέλος ή/και κάθε άλλη κράτηση, δηλαδή το αναγραφόμενο ποσό είναι το τελικό συνολικό κόστος εργαζόμενου. Στο κόστος αυτό δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης των καλλιτεχνών που θα επισκέπτονται τα σχολεία της Περιφέρειας ΠΛΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, τα οποία βαρύνουν την Πράξη και θα καταβάλλονται στον κάθε καλλιτέχνη ξεχωριστά σε συνάρτηση με τον αριθμό των σχολικών επισκέψεων που πραγματοποιεί.Ο υπολογισμός της μηνιαίας αμοιβής θα γίνεται με βάση τον αριθμό και τη διάρκεια των επισκέψεων σεσχολεία κατά τη διάρκειατουμήνα στον οποίο αφορά.

Η πράξη έχει συνολική διάρκεια τριών ετών, και απευθύνεται σε 60 συνολικά Γυμνάσια και Λύκεια (20 σχολεία ανά έτος) οκτώ Περιφερειών της χώρας (Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο). Θα υλοποιηθεί στη διάρκεια 7 μηνών κάθε σχολικού έτους (1η περίοδος: Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019, 2η περίοδος: Νοέμβριος 2019 – Μάιος 2020, 3η περίοδος:Νοέμβριος 2020–Μάιος 2021). Η παρούσα πρόσκληση αφορά το πρόγραμμα το σχολικό έτος 2018 – 2019. Το ως άνω διάστημα δύναται να παραταθεί με τους ίδιους όρους και μέχρι τη λήξη της πράξης. Η σύμβαση που θα υπογραφεί ενδέχεται να επεκταθεί, εφόσον και τα δύο μέρη συμφωνήσουν, για έως δύο έτη, με μέγιστο τα τρία έτη με ενδεικτικό ποσό 3.939,39€ ανά περίοδο (7 μήνες).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Πτυχίο αναγνωρισμένης Δραματικής Σχολής ή Σκηνοθεσίας Θεάτρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2. Εργασιακή εμπειρία στο χώρο του θεάτρου, τουλάχιστον 24 μηνών. Εθελοντική εργασία δεν λαμβάνεται υπόψη

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Εθνικού Θεάτρουστην προαναφερόμενη διεύθυνση, λήγει τη 25/08/2018και ώρα 14:00.

Θέσεις εργασίας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/Εθνικό-Θέατρο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/Εθνικό-Θέατρο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προκήρυξη
Την πλήρωση δέκα (10) θέσεων συνεργατών εξειδικευμένων στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ανακοίνωσε το Εθνικό Θέατρο. Η ειδικότητα που ζητούνται είναι «Καλλιτέχνης–εμψυχωτής» και θα προσληφθούν για την υλοποίηση προγράμματος εφηβικού Θεάτρουσε δύο σχολεία που βρίσκονται σε μια ή περισσότερες από...

Σχολιάστε