Την κατανομή εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόμων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Χριστόφορος Βερναρδάκης. Η κατανομή καθορίζει τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού που θα προσληφθούν απο παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και παραμένουν αδιόριστοι.

 

Να σημειωθεί ότι με νεότερη απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Χριστόφορος Βερναρδάκης κατανέμονται εκατόν έντεκα  ατόμων σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατανομές που αφορούν στους  Δήμους, Περιφέρειες και ειδικότητες:
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘEΣΕΩΝ     ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ     ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     1     ΦΕΚ 742/Γ/2011     ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     5     ΦΕΚ 742/Γ/2011     ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     1     ΦΕΚ 742/Γ/2011     ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     1     ΦΕΚ 742/Γ/2011     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ     1     ΦΕΚ 656/Γ/2011     ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ     1     ΦΕΚ 656/Γ/2011     ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ     1     ΦΕΚ 656/Γ/2011     ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ     1     ΦΕΚ 274/Γ/2011     ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ     1     ΦΕΚ 274/Γ/2011     ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     1     ΦΕΚ 734/Γ/30-9-2011     ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     1     ΦΕΚ 844/Γ/2009     ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     1     ΦΕΚ 734/Γ/2011     ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     2     ΦΕΚ 734/Γ/2011,566/Γ/2010     ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     1     ΦΕΚ 734/Γ/2011     ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     1     ΦΕΚ 1201/Γ/2011     ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     1     ΦΕΚ 1089/Γ/16-12-2011     ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     1     ΦΕΚ 1089/Γ/16-12-2011     ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     1     ΦΕΚ 1089/Γ/16-12-2011     ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ(ΤαμειακήΥπηρεσία)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ     1     ΦΕΚ 1003/Γ/2009     ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΓΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ     2     ΦΕΚ 314/Γ/2010     ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ     2     ΦΕΚ 314/Γ/2010     ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ     1     ΦΕΚ 142/Γ’/11.03.2011     ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ     1     ΦΕΚ 142/Γ’/11.03.2011     ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ     3     ΦΕΚ 107/Γ/2010     ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ     2     ΦΕΚ 107/Γ/2010     ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ     1     ΦΕΚ 107/Γ/2010     ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ     1     ΦΕΚ 107/Γ/2010     ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ     1     ΦΕΚ 103/16-2-2010     ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ     1     ΦΕΚ 617/Γ/2009     ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ     1     ΦΕΚ 103/Γ/2010     ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ     2     ΦΕΚ 617/Γ/2009     ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ     1     ΦΕΚ 454/Γ/2012     ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ     1     ΦΕΚ 833/Γ’/2010     ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ     1     ΦΕΚ 625/Γ/2010     ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ     1     ΦΕΚ 48/Γ/27-1-12     ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ     1     ΦΕΚ 406/Γ/2011     ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ     1     ΦΕΚ 406/Γ/2011     ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ     1     ΦΕΚ 711/Γ/2010 &786/Γ/2010     ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ     1     ΦΕΚ 1242/Γ/2011     ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ     1     ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ 2/2013     ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     3     1.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ) 2646/02-11-2009, 2. ΑΠΟΦΑΣΗΑΣΕΠ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ)1064/27-05-2010, 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ) 519/31-05-2011     ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ     1     ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ.1440/29-07-2010     ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ     1     ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ 36/14-01-2010     ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ     1     ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ 2868/25-11-2009     ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ     1     ΦΕΚ 498/Γ/2010     ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ     1     ΦΕΚ 498/Γ/2010     ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     3     ΦΕΚ 838/Γ/2011     ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     3     ΦΕΚ 838/Γ/2011     ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     1     ΦΕΚ 838/Γ/2011     ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     1     ΦΕΚ 838/Γ/2011     ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     2     ΦΕΚ 838/Γ/2011     ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     1     ΦΕΚ 1195/Γ/2012     ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     1     ΦΕΚ 1195/Γ/2012     ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     3     ΦΕΚ 232/Γ/2011     ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     2     ΦΕΚ 232/Γ/2011     ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     2     ΦΕΚ 232/Γ/2011     ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     4     ΦΕΚ 232/Γ/2011     ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     5     ΦΕΚ 232/Γ/2011     ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ     1     ΦΕΚ 538/Γ/2010     ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ     1     ΦΕΚ 39/Γ/28-1-2011     ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ     1     ΦΕΚ 607/Γ/13.07.2010     ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ     1     ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ364/21.02.2011 Α’ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ     ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ     1     ΦΕΚ 273/7-4-2010ΤΕΥΧΟΣ Γ’     ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ     1     ΦΕΚ 439/Γ’/2010     ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ     2     ΦΕΚ 439/Γ’/2010     ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ     1     ΦΕΚ 439/Γ’/2010     ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ     2     ΦΕΚ 439/Γ’/2010     ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ − ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ     1     ΦΕΚ 439/Γ’/2010     ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ−ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ     1     ΦΕΚ 101/2010 ΤΕΥΧΟΣ Γ΄     ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ     1     ΦΕΚ 690/Γ/2010     ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ     1     ΦΕΚ 690/Γ/2010     ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ     1     ΦΕΚ 420/Γ/27-6-2011     ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     1     ΦΕΚ 114/Γ/18-2-2010 &ΦΕΚ 211/Γ/17-3-2010ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ     ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     1     ΦΕΚ 436/Γ΄/5-06-2009     ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ     1     ΦΕΚ 839/Γ/19-10-2010     ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ     1     ΦΕΚ 563/Τ.Γ΄/13-06-2008     ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ     1     ΦΕΚ 563/Τ.Γ΄/13-06-2008     ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ)     1     ΦΕΚ 75/Γ/08-02-2010     ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ -Δ.Ο.Π.Α.Ρ (ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ)     1     ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ427/Γ/27-6-2011     ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ)     2     ΦΕΚ Γ΄ 502/11-06-2010,834/28-04-2010 ΚΑΙ967/13-05-2010ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ     ΠΕ15 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΝΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)     1     ΦΕΚ 838/Γ/6-9-10     ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ (ΝΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ)     1     ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ 835/2011     ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)     1     ΦΕΚ 490/Γ/10-6-2010     ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΝΠΙΔ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)     1     ΦΕΚ660/Γ/20-8-2009     ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΝΠΙΔ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)     1     ΦΕΚ 574/Γ/2010     ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”     1     185/Γ/23-3-2011     ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ     118

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Την κατανομή εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόμων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Χριστόφορος Βερναρδάκης. Η κατανομή καθορίζει τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού που θα προσληφθούν απο παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και παραμένουν αδιόριστοι.   Να σημειωθεί...
Summary
Article Name
118 προσλήψεις μονίμων σε δήμους

Σχολιάστε